Öppna förskolan v 43.

Måndag: Sångstund barn 0-6 år kl. 9.30 Man kan leka, skapa och fika efteråt.

Kl.13.30 skapande/pyssel barn 0-6 år.    Öppet 9-15

 

Tisdag:  Babyrytmik barn ca 3-8 månader kl. 9.30.

 Babyrytmik barn ca 9-18 månader kl. 13.00

(Välj den äldre gruppen om barnet är mer ”rörligt” vill röra sig mer runt och gå.)

Kl.11-12 Tematräff: Förskolestart, Lotta och Maria från kommunen kommer och pratar om köplatser till förskolan, avgifter m.m

Förskolläraren medverkar och pratar om och svarar på frågor om introduktion(inskolning) i förskolan.   

 Öppet 9-16

 

Onsdag: Babyrytmik barn ca 9-18 månader kl. 9.30

                 (Samma som tisdagen har du ett ”rörligare” barn välj den äldre gruppen)

Kl. 13.00 Babyrytmik barn 3-8 månader.    Öppet 9-16

 

Torsdag: Föräldragrupp barn födda augusti -21

 

Fredag: Hopp och skuttsångstund kl. 9.30 barn 0-6 år därefter

Skapande/pyssel och fika.      Öppet 9-15

 

Vi startar upp med fortsatt begränsat antal så man fortsätter föranmäla sig till alla aktiviteter via sms till nr.0703-280244

Och så klart kommer man symptomfri och frisk😊