Barnhälsovård

Hos oss är barnen i centrum!

Vi arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Hela vårt arbete genomsyras av stor medverkan från dig som förälder i planeringen av barnens hälsovård. Vi följer ditt barns utveckling och stödjer dig i ditt föräldraskap fram till ditt barns skolstart.

Vi erbjuder bland annat hembesök till nyfödda, föräldragrupp med tema enligt dina önskemål och i samverkan med övriga yrkeskategorier på familjecentralen.

Läs mer om Primärvården Skånes barnhälsovård och basprogrammet. Läs också vår broschyr om barnhälsovården i Primärvården Skåne

 

Hoppa till navigering