Välkommen till hösten 2019 tematräffar

Välkommen till hösten 2019 tematräffar och föräldragrupper på familjecentralen Paletten

Läs mer

Tematräffar och föräldragrupper våren 2018

Tematräffar och föräldragrupper våren 2018

Läs mer

Massagesaga på Paletten

Alla barn mår bra av massage. Låt det bli en härlig avslutning på dagen

Läs mer

Tematräff inför förlossning

Första tematräffen inför förlossning startat måndagen den 7 augusti.

Läs mer

Tematräff Se tecken

Onsdagen den 7 december kl 11.00-12.00 kommer familjebehandlare

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

Under veckans tematräff ”När ditt barn blir sjukt”

Läs mer