Foto:Aehdiza By:flickr.com

Med småbarnsföräldrar i fokus

Familjecentralen bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn. Den är hälsofrämjande, stödjande, generell och tidigt förebyggande. Vår familjecentral innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och en förebyggande socialtjänst.

Läs mer »

Öppna förskolans sommartider

Öppna förskolans sommartider

Läs mer »

Paletten fyller fem år

Familjecentralen Paletten fyller fem år. Detta firar vi tillsammans

Läs mer »

Tematräff När ditt barn blir

Morgondagens Tematräff, ”När ditt barn blir sjukt”

Läs mer »

Blivande pappor

Välkommen till ditt livs största förändring. En föreläsning för nyblivna och blivande pappor.

Läs mer »

Tematräff Se tecken

Onsdagen den 7 december kl 11.00-12.00 kommer familjebehandlare

Läs mer »

Öppettider i Jul

Öppettider i jul på familjecentralen är

Läs mer »

Kulturfest på Paletten

Välkommen till oss på Paletten fredagen den 21 oktober kl. 16.00–18.00

Läs mer »

Vem är 2-3 åringen?

BVC psykolog Christina Helgason kommer

Läs mer »