Med småbarnsföräldrar i fokus

Familjecentralen bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn. Den är hälsofrämjande, stödjande, generell och tidigt förebyggande. Vår familjecentral innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och en förebyggande socialtjänst.

Läs mer »

Blivande pappor

Välkommen till ditt livs största förändring. En föreläsning för nyblivna och blivande pappor.

Läs mer »

Tematräff Se tecken

Onsdagen den 7 december kl 11.00-12.00 kommer familjebehandlare

Läs mer »

Öppettider i Jul

Öppettider i jul på familjecentralen är

Läs mer »

Kulturfest på Paletten

Välkommen till oss på Paletten fredagen den 21 oktober kl. 16.00–18.00

Läs mer »

Vem är 2-3 åringen?

BVC psykolog Christina Helgason kommer

Läs mer »

Studiebesök från Asien och Afrika

Under två dagar gavs vi, här på familjecentralen Paletten

Läs mer »

När ditt barn blir sjukt

Under veckans tematräff ”När ditt barn blir sjukt”

Läs mer »

Förskolestart

Välkommen till Tematräff Förskolestart

Läs mer »