Fritid och upplevelser

Oscar Zia på scen vid invigningen av Uppåkraskolan. Foto och licens: Mats Schöld

Kommunen har mycket att erbjuda dig som vill ha en aktiv fritid. Här finns simhall och friluftsbad med ett varierat utbud av aktiviteter för hela familjen under hela året. Det finns tre idrottshallar i Staffanstorps tätort och en i Hjärup och flera idrottsplatser. Du kan delta i många olika fritidsaktiviteter och i kommunen finns ett stort antal föreningar med olika inriktningar. Det finns motionsspår vid Gullåkra mosse i Staffanstorp och andra i Hjärup.

Det finns fyra musikskolor i kommunen där du kan lära dig spela ett flertal olika instrument och vara med i ensembler. Du kan få undervisning i Staffanstorp och Hjärup, men även i Lund.

I både Staffanstorp och Hjärup finns bibliotek med ett rikt utbud av litteratur. Här finns tillgång till datorer samt talböcker för dig som har svårt att läsa tryckt text och boken kommer-verksamhet för dig som har någon form av funktionsvariation (på grund av sjukdom eller skada, tillfällig eller bestående) och inte kan komma till oss på biblioteket.

Mitt i Staffanstorps tätort ligger Medborgarhuset med konsthallen där man kan beskåda inspirerande konst och diverse olika arrangemang.

Oavsett om du är besökare eller boende, kan du se vad som är på gång i evenemangskalendern.

 

Att ge sig ut i naturen är rekreation för både kropp och själ!

Du har kanske inte tänkt på det, men vi Staffanstorpare är priviligierade. Vi har allt inom räckhåll, även naturen.

Vi kan cykla längs våra slingriga vackra landsvägar. Vi kan andas doften av odlade fält och beteshagar längs beträdorna. Eller ge oss ut på upptäcktsfärd till våra unika mossar, vandra över ängar, förbi åkrar och fält, genom skogspartier, längs vackra åkanter.  Vi är väldigt måna om vår natur och har ett genomarbetat program för en grönare och vackrare kommun med parker, motionsslingor och beträdor.

Är du intresserad av historia kanske Uppåkra som ligger fem km söder om Lund i Staffanstorps kommun är intressant. Då Uppåkra har visat sig vara Sydsveriges största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning genom de senaste årens arkeologiska undersökningar. Läs mer här>>

Vi har fina fiskevatten i Höje å, ända från Alberta kvarn ut till kusten. Samt en mycket fin kvalitetssäkrad handikappvänlig motionsslinga vid Gullåkra.

 

Hoppa till navigering