Genomförda aktiviteter 2016

Unga ledare. Foto: Andreas Andersson

Ung i Staffanstorp

Generellt under 2016 har verksamheten för unga varit väldigt välbesökt, både under eftermiddagar och kvällar. En faktor till detta är variationen av aktiviter och att ungdomarna själva får påverka utbudet.

Under ordinarie verksamhetstider har deltagarantalet under eftermiddagarna varit 30-60 ungdomar dagligen i både Hjärup och Staffanstorp. Kvällstid har det oftast varierat mellan 30-70 deltagare. Positivt för 2016 har varit att ungdomar från Hjärup börjat ta sig till Staffanstorp för att delta i verksamheten och vice versa.

Under dessa ordinarie verksamhetstider har många, både spontana och planerade aktiviteter genomförts. Allt ifrån matlagningskurs, bakning, skapande, pyssel, musikstudioverksamhet, temakvällar och så vidare till allmänt häng med lek/spel/tävlingar och idrott.

Speciella satsningar – Ung i Staffanstorp

Projektet aktiva unga: Kultur och Fritid utbildade under en utbildningshelg tillsammans med Skåneidrotten 15 unga ledare mellan 15-20 år, som rekryterats från den öppna verksamheten samt föreningslivet. Deltagarna har under sommarlovet fått möjlighet att arbeta tillsammans med fritidsledare för att praktisera sitt ledarskap och även jobbat vid mindre arrangemang för yngre barn samt ”prova på”-aktiviteter med föreningar.

Renovering/utsmyckning: Delar av lokalerna på Skåningen har renoverats/målats om av ungdomar.

Exempel på samarbeten:

 • Rockskolans konserter.
 • Invandrarkvinnor som träffas och har matlagning.
 • Fritidsledare har också varit med och stöttat vid centrala arrangemang, till exempel Lådbilrally på Torget, storbilds-EM på torget, samt funnits ute parallellt med vår egna verksamhet vid Valborg, Bonnamarknad etc.
 • Under hösten inleddes även ett fotoprojekt i samverkan med skolorna i Staffanstorp. Ungdomar ska utbildas i foto och projektet ska avslutningsvis genomföra en utställning i konsthallen under 2017.
 • Samverkan med Boxningsklubben. Ett projekt att få fler aktiva ungdomar.
 • Individuella dialoger: Fritidsledare har haft mängder av individuella kontakter med ungdomar. Det har varit djupa samtal om allt från sexualitet, familjeförhållande och dylikt. Hjälp med kontakt till ungdomsmottagningen, HBTQ-verksamhet, BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) och andra ärende på individnivå har också förekommit vid cirka tio olika tillfällen.
 • Förebilder: Utvecklingen/utbildningen av våra äldre förebilder har pågått under året mer än vanligt. Det har varit lyckosamt då flera personer har varit med och arrangerat till exempel konserter och andra evenemang och dessutom håller vissa av dessa äldre förebilderna i workshops/kurser för våra yngre deltagare.

Biblioteken

Barnverksamheten på Staffanstorps bibliotek satsade speciellt på barn i förskoleålder under 2016. Det är av stor vikt att grunderna för läsning läggs så tidigt som möjligt och att föräldrar medvetandegörs om sin betydelse för sina barns litteracitetsutveckling (läs- och skrivutveckling).

 • LibLab är ett skaparevent för den som vill dyka ner i gränslandet mellan teknologi, hantverk lek och lärande. Till LibLab kommer barn för att testa sina idéer, träffa andra som skapar och kanske hitta något gemensamt projekt. 7-15 år
 • Teatergrupp för barn. I teatergruppen träffas de som tycker att det är kul med teater och drama. Vi provar olika dramaövningar och improviserar och rollspelar tillsammans. 9-15 år
 • I den kreativa verkstaden tar barnen sitt skapande till nya nivåer! Vi testar scratch art, olika typer av papperstryck och skapar med glowsticks. Från 7 år.
 • Bokresan är ett samarbete mellan folkbibliotek, Resurscentrum – barn och familj och barnhälsovården i Staffanstorps kommun. Region Skåne har bidragit med medel för samarbetet. Bokresan består av tio olika väskor med skiftande innehåll. Väskorna finns till hemlån på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup. Väskorna lånas ut väldigt mycket och är ofta reserverade. Väskorna finns till påseende på BVC-mottagningarna i kommunen samt resurscentrum. Samarbetsprojektet som mynnade ut i Bokresan-väskorna förtätade samarbetet mellan Staffanstorps bibliotek och BVC. Sedan hösten 2016 håller barnbibliotekarier en av BVC:s föräldraträffar (en gång i månaden) och pratar om vikten av läsning samt ger förslag på barnböcker.
 • I samband med att förskolebiblioteken startat upp har biblioteket gått in med kapprumspåsar på förskolorna. Påsar hänger i barnens kapprum och är fria för föräldrarna att ta med hem. Intresset för kapprumspåsar är stort och de kommer framöver att rotera mellan förskolor halvårsvis. Tre förskolor åt gången kommer att erbjuda familjer kapprumspåsar

Lovverksamhet

Ung i Staffanstorp

 • För varje lov har specifika lovprogram utformats med speciella aktiviteter varje dag. Loven har varit välbesökta med allt från 10-100 deltagare vid de olika arrangemangen.
 • Sommarkollo: det två första och de två sista veckorna på sommarlovet genomförs sommarkollot med cirka 25 barn varje vecka. Detta sker i samarbete med föreningslivet.
 • Liseberg: det arrangerades en årlig Lisebergsresa med cirka 110 medföljande ungdomar
 • Sommarlovet 2016: Tack vare bidraget på 214 000 från MUCF kunde en aktivitetsfylld sommar planeras. Att nämna från detta program är:
  Utflykter i Skåne varje vecka, med både lärorika och sevärda destinationer.
 • Gratis bad på Bråhögsbadet för alla kommunens unga varje tisdag och torsdag tillsammans med fritidsledare under sommarlovet. Badtiderna var välbesökta även då vädret inte var på topp. Från 10 till 70 badande. Verksamheten var öppen varje dag under hela sommaren. Cirka 300 unika personer deltog under sommaraktiviteterna. Under sommarlovet var alla aktiviteter gratis och hämtning/lämning ombesörjdes fritidsledare i minibussen som hyrts hela sommaren. Information om sommaraktiviteter riktades extra till de ungdomar som inte når den allmänna informationen eller har andra förutsättningar som till exempel ensamkommande, nyanlända, barn/unga med svagt socialt nätverk, svag ekonomisk situation eller liknande.
 • Utöver det specifika sommarlovsprogrammet var ordinarie verksamhet öppet parallellt med badutflykter, grillkvällar, uteaktiviteter på idrottsplatser och Balders hage med mera.
 • I samband med Halloween arrangerades en spökrunda i Sockerbruksparken för alla kommunens invånare. Tillsammans med ett 10-tal ungdomar planerades och genomfördes denna kväll med ett hundratal deltagande i alla åldrar.

Biblioteken

Sportlov
 • Filmverkstad i samarbete med ABF. Barnen fick under en dag prova på att planera, spela in och redigera film. Cirka 15 barn deltog.
 • Pärlplatteverkstad. Barnbibliotekarierna höll i verkstaden och barn fick skapa pärlplattefigurer i 3D. Cirka 40 barn deltog.
 • Experimentexpressen. Vattenhallen presenterade sin kemishow i hörsalen. Cirka 80 barn deltog.
 • Filmvisning. Cirka 60 barn deltog.
 • Lib Lab lovsspecial. Bygg en radiostyrd ritande robot, experimentera med ljud och musik via en Makey Makey och lär dig grunderna i programmering med hjälp av Arduino. 7-15 år
 • Mangaworkshop med Elise Rosberg. Elise Rosberg, erfaren mangatecknare och lärare på Malmö Kulturskolas mangateckningskurs, lär dig att teckna manga som ett proffs. Från 9 år.
Påsklov
 • Filmvisning. Cirka 40 barn deltog.
 • Familjedag. Påskpyssel med barnbibliotekarierna. Alla åldrar. Cirka 40 barn deltog.
 • Gosedjursövernattning. Barnen tar med sig sina gosedjur och firar Nalledagen med oss. Vi läser godnattsaga för favoriterna och sedan får alla djuren sova över på biblioteket. Nästa dag hämtar barnen sina gosedjur och får se vilka äventyr de har varit med om under natten. Från tre år.
 • Filmvisning (Havets sång, Fåret Shaun – the movie).
Sommarlov
 • Sommarboken kick-off samma dag som skolavslutningen. Barnen fick måla/göra tryck på tygpåsar att ha sina böcker i. Barnbibliotekarierna boktipsade och höll i pysslet. Cirka 50 barn deltog under eftermiddagen.
 • Sommarboken. Läs fem böcker få en.
 • Pokemonpins. Under sensommaren ställde biblioteket ut pinmaskinen och skollediga barn fick göra Pokémon-knappar. Det var ett mycket populärt pyssel.
 • Sommarboken-avslutning. Familjelördag med Hemslöjden Malmöhus som visade hur man kan återbruka trasiga böcker. Biblioteket bjöd på fika och tävlingar med fina priser. Cirka 50 barn deltog.
Höstlov
 • Spökhistorier med barnbibliotekarierna. Ålder 6-9 och 9-12. Cirka 25 barn deltog.
 • Mangaworkshop med Elise Rosberg. Cirka 40 barn deltog.
 • Robotprogrammering med Vattenhallen. Cirka 40 barn deltog.
 • Filmvisning. Cirka 50 barn deltog.
 • Pokémonkväll. Cirka 20 barn deltog.
Jullov
 • Gör-en-sista-minuten-julklapp i form av en Pin veckan före jul.
 • Tipsrunda i biblioteket under jullovet.
 • Julboken. Läs två böcker få en.

Arrangemang

Ung i Staffanstorp

 • Kvällsbad: under sex lördagkvällar erbjöds gratis kvällsbad på Bråhögsbadet (utöver loven) med mellan 30-60 besökare.
 • Idrottshallar: sport och idrotts aktiviteter genomfördes i Bråhögshallen sex fredagkvällar (utöver loven) med mellan 25-80 besökare. Parkourträning och andra sportaktiviteter har pågått i Staffanshallen och Hjärupshallen vid några tillfällen med 30-50 besökare.
 • Disco: fritidsledare har samverkat med Anneroskolan och stöttat en klass att arrangera disco.
 • Tjejmässan” genomfördes i Rådhuset tillsammans med och för kommunens tjejer, vilken var väldigt lyckad med ca 80 besökande.
 • Livet är en fest.
 • Camp connect.
 • Niornas skolavslutningsfest.
 • LAN.
 • Kulturfesten: under Kulturfesten arrangerades ungdomsarrangemang, med konserter, matlagning och Staffanstorpsmästerskap i Fifa. Denna kväll lockade cirka 100-130 besökare.
 • Konsertkväll: en stor konsertkväll arrangerades i Hagalidskolans aula tillsammans med de olika musikaktörerna i kommunen och våra ungdomar. Både artister, Ung i Staffanstorp och musikskolorna uppträdde.

Biblioteken

 • Sommarboksfest med återSKAPA: här skapar barn sina egna konstverk av spännande material. återSKAPA är uppbyggt kring en unik materialbank med en skapande verkstad, där industrispill och annat utrensat material från företag återanvänds och ges nytt liv som skapande material.
 • Pärla in biblioteket: tillsammans klär vi in bibliotekets pelare med pärlplattemotiv. Vi testar även att göra 3D-pärlobjekt. Alla som är med och pärlar tävlar om biobiljetter och andra priser. Samarrangemang mellan biblioteket och Fritid Staffanstorp. Alla åldrar
 • Pokémon Gokväll: en kväll för den som spelar Pokémon Go eller är sugen på att börja! Här träffas inbitna och nya spelare och byter tips och knep. Pinsverkstad, pokémonorigami och introduktion för nybörjare. Alla åldrar
 • Prova på programmering: prova programmera i Scratch! Programmeraren Axel visar hur du kan använda programmering och hur du kan tänka datalogiskt. Du får möjlighet att själv prova på att lösa ett antal problem. Från sju år.
 • Sagostund: öppet varje fredag för barn från tre år.
  Sagostund för förskolor: en gång i månaden är det sagostund för förskolor med olika teman.
 • Miniverkstad: pyssel, sagostund och teater en gång i månaden för barn från två år.
 • Babyträffar: sång, babymålning och sagostund för bebisar en gång i månaden.
 • Teater: åtta mindre och tre större föreställningar för barn från tre år.
 • Familjelördag: på Familjelördagar bjuder biblioteket på fika, pyssel och sagostund. De brukar besökas av i genomsnitt 50 barn med familj. Åldrarna varierar mellan 0-12 år. Under våren gavs tre familjelördagar och under hösten tre. Varje familjelördag har ett särskilt tema. Populärast av alla har Familjelördagen Skepp O’hoy varit. Det kom cirka 70 barn som skapade pirathattar av tidningar, gick på skattjakt i biblioteket och lyssnade på piratsaga.
 • Minimys: för de minsta barnen (0-2 år) erbjuder biblioteket rytmiksånger och teater. Biljetterna är gratis och förmedlas delvis genom Paletten. Under våren och hösten gavs sex sångstunder och två teaterförställningar. Minimys är välbesökt.
 • Filmverkstad: under våren 2016 kunde barn 9-12 år lära sig film på måndagar. Verkstaden gavs i samarbete med ABF och cirka 25 barn deltog.
 • Sagostunder och filmvisningar: alla torsdagsförmiddagar (utom på loven) håller biblioteket i sagostunder och filmvisningar för barn i åldern 3-6 år. Barnbibliotekarierna berättar och dramatiserar sagor. Både privatpersoner och förskolor är välkomna. Deltagandet varierar mellan cirka fem och trettio barn per tillfälle.
 • Teater: i samarbete med teaterföreningen i Staffanstorp. Under våren 2016 gästades biblioteket av Teater 23, Staffan Björklunds teater och Boulevardteatern. Utöver det spelade även Panikteatern, Teater trassel, teater Pepino och Sagofén Isadora. I samarbete med teaterföreningen spelade teater Tittut, Expressteatern och Banditsagor under hösten 2016. Även Dockteaterverkstaden spelade under hösten. Föreställningarna riktade sig dels till förskola och privatpersoner, dels enbart till privatpersoner (lördagar).
 • Gosedjursövernattning: på Nalledagen besöktes biblioteket av barn med gosedjur som lämnades kvar för övernattning på biblioteket. Gosedjurens nattliga upptåg dokumenterades med film och foto och blev väldigt uppskattat.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.