Föreningar, fritid och lokaler

Det finns goda möjligheter för idrott, motion och rekreation i Staffanstorps kommun. Mycket av verksamheten arrangeras av olika föreningar i vår kommun.

Avgifter vid hyra av idrottsanläggningar

Avgifter idrottshallar från och med 1 mars 2021. Nu finns reviderade taxor för 2021-2022

Våra föreningar lägger bokningar för ett helt läsår, du kan läsa mer i kommunens prioriteringsordning.

Hoppa till navigering