Att bilda en förening

Bowling. Foto: laterjay via Pixabay

Funderar du på att bilda en förening. Här får du en översikt kring hur du går till väga:

1. Kontakta kultur och fritid, det kanske finns en förening med den verksamhet du söker.

2. Finns det inte någon lämplig förening, samla intresserade till en första träff. För att bli bidragsberättigad i Staffanstorps kommun krävs bland annat att man har minst 15 medlemmar i åldern 4-19 år.

3. Vid den första träffen beslutas om bildandet av en förening samt föreningens ändamål eller syfte.

4. En tillfällig styrelse (en interimsstyrelse) ordförande, sekreterare och kassör får i uppdrag att:

 • upprätta stadgeförslag
 • undersöka lokalfrågan
 • undersöka vilken riksorganisation föreningen bör tillhöra
 • kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet)
 • göra ett förslag på verksamhetsplan och budget
 • föreslå namn på den nya föreningen
 • föreslå storlek på medlemsavgiften
 • undersöka vilken typ av försäkring som behövs för verksamheten (RF-anslutna föreningar har en kollektiv samlingsförsäkring)
 • ansöka om ett organisationsnummer

5. Föreningsbildningsmöte – på första årsmötet

 • fastställs stadgarna
 • väljs ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
 • fastställs verksamhetsplan och budget
 • beslutas om vilken riksorganisation föreningen ska söka medlemskap i
 • fastställs medlemsavgiften
 • beslutas om att öppna postgirokonto/bankgiro eller bankkonto och vem som får teckna kontot (firmatecknare)
 • beslutas om föreningens namn
 • beslutas om försäkringsfrågan

6. Första styrelsemötet konstituerar styrelsen sig, det vill säga har ett möte där de olika styrelseposterna fördelas, utom ordförande som väljs av årsmötet.

7. För att få bidrag från kommunen måste ni registrera er hos kultur- och fritidsnämnden. Ni ska då lämna in:

 • Intyg från riks/distriktsorganisation om medlemskap
 • Stadgar
 • Protokoll (beslut om föreningens bildande)
 • Förteckning över medlemmar i åldern 4-19 år (namn, adress, födelseår/månad/dag och telefonnummer)
 • Intyg från postgirot, eller motsvarande om öppnat konto

8. Ytterligare upplysningar lämnas av Eva Hassgård, handläggare 046-25 12 30

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »