Föreningsbidrag

Stödsystem för ungdoms- och kulturföreningar

Ett sätt för Staffanstorps kommun att uppmuntra föreningar inom kultur- och fritidsområdet är att stödja föreningslivet ekonomiskt. Syftet med stödet till föreningar med ungdomsverksamhet är att skapa förutsättningar för dessa föreningars värdefulla arbete och att kommunen drar nytta av detta obetalda arbete som görs i föreningarna. Stöd ges till kulturföreningar och föreningar med ungdomsverksamhet. Vill du veta mer om hur du ansöker så klicka på länkarna nedan. Det går också bra att mejla till oss>>

Aktuella blanketter:

OBS! Ansökan avseende lokalt aktivitetsstöds ska vara inlämnad senast den 25 februari (avser höstens aktiviteter) och 25 augusti (avser vårens aktiviteter).

Föreningsbidrag till sociala föreningar och organisationer

Sedan 1 januari 2019 har socialnämndens ansvarsområden delats upp mellan omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Båda dessa nämnder avsätter varje år ett visst belopp som ska användas för att stötta lokala föreningar som är verksamma inom det sociala området. Nya riktlinjer för föreningsbidrag inom det sociala området har antagits under 2019 av de respektive nämnderna, och du kan hitta dem här nedan.

Policy föreningsbidrag arbetsmarknadsnämnden 2019

Policy föreningsbidrag omsorgsnämnden 2020

Ansökningsblankett föreningsbidrag inom det sociala området 2019

Ansökningstiden för år 2019 gick ut den 8 april.

Hoppa till navigering

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »