Natur, kultur och sevärt

Foto: Mats Schöld

Landskapet i norr domineras av den flacka Lundaslätten som i söder övergår till ett böljande backlandskap. Kommunen ligger på Sveriges bästa jordbruksmark och en stor del av kommunens areal upptas av odlad mark. Inslag av pilevallar, bronsåldershögar och lummiga byar ger kommunen dess skånska karaktär. I kommunen finns många artrika naturområden i form av småvatten och våtmarker. Det har gjorts stora insatser för att återskapa delar av det gamla kulturlandskapet vid Höje å, Gullåkra mosse och Vesums mosse och att göra dem mer tillgängliga för allmänheten.

Mycket att uppleva i vårt naturparadis

Det finns många spännande naturområden att njuta av i Staffanstorps kommun. Vissa ända in på knuten, andra litet längre ut. Motionsslingor av olika längd och karaktär, härliga cykelstråk och våra fina beträdor där du kommer när andra naturområden än på många andra håll.

Beträdorna

En beträda är en gräsremsa i kulturlandskapet där det är möjligt att promenera eller rida. I dag kan allmänheten njuta av en 13 km lång promenad mellan åkrarna och uppleva den natur och det kulturlandskap som annars är svårt att ta del av. (C) Lantmäteriet MS2009/08875, Staffanstorps kommunDetta är något utöver allemansrätten. Var extra noga med att lämna beträdorna i samma skick som när du kom. Tänk på att parken vid Djurslövs gård är privat. Hundar ska hållas kopplade inom området. Beträdorna slås två gånger per säsong och får användas för ridning endast vid torr väderlek annars kan gräsvålen ta skada. Läs mer här>>

Cykelparadis

Staffanstorp har ett fantastiskt ringlade nätverk av vackra småvägar, perfekta att trampa fram längs böljande fält, skogsdungar, hagar, alléer, genom små fina byar och förbi vackra naturscenerier. Det finns många fina rastställena längs vägen, som Tirups Örtagård, Djurslövs Butik och Delikatess, Aningen godare i Jakriborg, På Café, Bengts Konditori, Gästis i Staffanstorp, Trädgårdscaféet på Skåneplantor eller det sommaröppna kaféet vid järnåldersstaden Uppåkra och 2011 öppnar Hvilan Utbildning ett trädgårdskafé.

Karta över kommunens cykelparadis Klicka här för interaktiva cykelkartor samt PDF-kartor för varje rutt.

Klicka här för interaktiva cykelkartor samt PDF-kartor för varje rutt>>

Grön slinga: Staffanstorp, St Mölleberga, Kolböra, Tottarp, Lilla Uppåkra
Blå slinga:
Staffanstorp, Kyrkheddinge, Alberta, Vallby, St Bjällerup, Staffanstorp
Lila slinga: Staffanstorp, Knästorp, S:t Lars, Hjärup, St Uppåkra, Tirup, Staffanstorp
Röd slinga: Hjärup, Flackarp, Trolleberg, Hjärup

Fiske

Fiskevårdsområdet sträcker sig från Alberta kvarn till kusten, där tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort. Kyrkheddingesträckan börjar vid gamla Dalbyvägen (vid GB-glass gamla lokaler) och sträcker sig till gamla järnvägsbron. För fiske inom området krävs giltigt fiskekort för alla över 12 år. För ungdom under 16 år är fiskekort gratis. Det röda fiskekortet berättigar till fiske med ett handredskap från land. Fiskekort är personliga och kan inte överlåtas.

Här kan du köpa fiskekort

Lund: Fiskekompaniet S. Esplanaden 20 046-14 52 75, Shell Trollebergsvägen 28 046-12 81 10

Lomma: Strandvägens Glasskiosk & Gatukök 040-41 33 13, Burger Star Centrum 040-41 24 55

Malmö: Fiskekompaniet Köpenhamnsvägen 5 040-91 58 10

För mer information: http://hojeafvo.se/

Motionsslingor

Gullåkra Mosse

På gångavstånd från Staffanstorps tätort ligger en motionsslinga vid Gullåkra mosse. Under stenåldern och fram till bronsåldern var detta en offerplats. Ämbetsstenen som fungerade som bord under byastämmans möte ligger kvar intill en gammal hälsobrunn. Här finns också ett spännande fågelliv i en varierad natur med både av ängar, sjöar och träddungar. Det elljusupplysta spåret som håller mycket hög standard underhålls kontinuerligt och är handikappanpassat. Här finns också fina anlagda naturstigar, p-plats, bänkar att vila på och fågeltorn där du kan se ut över mossen. (c) Lantmäteriet MS2009/08875, Staffanstorps kommun

Höjeåstråket

Vandringsleden löper utmed Höjeåns stränder, från Värpinge till Sankt Lars. Tack vare välvilligt inställda markägare har en gräsbevuxen zon upplåtits för leden i åkerkanten på åns södra sida.

Kolböra mosse & Beträdorna

Kolböra är en unik kulturhistorisk plats, med en väl synlig gammal bronsåldersgrav och flera rester av boplatser. Dessutom har en mammutbete hittats här. Området består av en gammal torvmosse med ett litet öppet vatten som omgärdas av beteshagar. De unika beträdorna ger dig 1,2 mil ridleder eller vandringsleder i åkerkanterna runt i hela området.

Åstragårdens fickpark

Fickparker är vackra miniparker ofta inte större än en vanlig villaträdgård, men med ett högt prydnadsvärde, stark rumslighet och varierad spännande växtlighet. Åstragårdens fickpark ligger intill hembygdsgården mitt i Staffanstorp och utformningen har inspirerats av Enköpings berömda fickparker. Norra Lundavägens fickpark och är en nyanlagd sinnenas trädgård med sittplatser, buskar och rabatter med klassiska blommor.

Sockerbruksparken

Sockerbruksparken är en trädbevuxen belyst park med rik fauna och flora som ska rustas upp de närmaste åren, med start sommaren 2010.

Vallby mosse

Naturreservatet som ligger öster om Kyrkheddinge består av en mindre sjö i en gammal torvtäkt, med tät vegetation och rikt fågelliv. Den omges av en tät vegetationszon, åkrar och kulturbetesmark.

Höje å och Sege å

Gå på upptäcksfärd längs vackra åkanter vid våra fina åar. Höje å som ligger i norra delen av kommunen rinner i en dalgång mellan E6:an och den gamla banvallen mellan Lund och Staffanstorp. Den kantas av betesmarker, skogsdungar och dammar med högt naturvärde och längs ån finns en unik insektsfauna och ett unikt fågelliv. Höje å är farbar med kanot under hösten, vintern och våren när det är högvatten. Sege å passerar södra delen av Staffanstorps kommun på sin väg från Börringesjön ut till Lommabukten i Öresund.

Flackarpsstråket

Längs Höje å från Värpinge till S:t Lars på gränsen mot Lund sträcker sig den nya leden som gör det möjligt att vandra på åns sydsida såväl öster- som västerut från Källbymölla. Se kartan.

Alberta mosse

Detta är en liten våtmark, som omges av åkrar, vägar och bostäder. Här finns mindre betesmarker, ängar och en allé runt mossen som gör den än mer inbjudande. Fågellivet och växtligheten är rik och du kan gå runt hela mossen.

Albertaravinen

Vackert naturområde i vacker bred dalgång med frodig och rik vegetation. Här finns stettor så att man kan klättra över fårstängslen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.





17 kommentarer till Natur, kultur och sevärt

 1. Hej!

  Jag bor i Uppåkra och hade i helgen några ärenden till Staffanstorps tätort och tänkte då passa på att gå en längre runda med hunden, antingen i Vesum eller Gullåkra. Det blev tyvärr inget av detta eftersom jag inte hittade något bra ställe att parkera bilen. Parkeringen på Vesum-sidan är full av diverse fyllnadsmassor, som grus, sten, jord och infarten är avspärrad med en kedja. Parkeringen på Gullåkrasidan är avstängd med högt staket. I texten ovan står det att det finns p-plats vid Gullåkra mosse. Finns det fler p-platser än de avstängda parkeringarna, eller är Vesum/Gullåkra numera endast tänkta att kunna nyttjas av de som bor i Staffanstorps tätort och kan ta sig dit till fots?

  Tacksam för svar och åtgärd.

  Mvh Anna

 2. Hej,
  I höstas skrev jag en kommentar om parkeringen vid mossen, som var belamrad med släp och sönderslagna bilar. Det VAR en tråkig och otrevlig plats att besöka.

  Tack till er som tagit till er av kritiken! Vilket super fint arbete ni gjort! Jag kommer besöka mossen mycket mer nu än tidigare, sen ni röjt upp och man känner att det är en säker plats att vistas på. Stort super tack för detta fina arbete ni gjort! Jag uppskattar det och tror många med mig i kommunen gör detsamma!

 3. Hur länge ska svaret på min kommentar om baja-major på Gullåkra mosse dröja! Jag glömde att nämna alla besök bland buskar som ju uppstår när det inte finns någon toa att nyttja – och de är inte få!!

 4. Varför finns det inga ”baja-major” på Gullåkra mosse? Vi är många som saknar det – alla har inte nära hem när nöden kräver sitt.

 5. Hej
  Vi var ute och gick på naturstigarna på Gullåkra och Vesums mossar i förra veckan. Här är fint att gå men på Vesums sidan är det mer natur än stig att gå i/på. Det skulle vara på plats att röja så man kan ta sig fram lite mer torr om benen.

  1. Hej Mats,
   Våra driftentreprenörer röjer vegetationen vid sidan om naturstigen några gånger per år. Jag ska undersöka när detta gjorde senast och be dem åka ut och åtgärda om tillgängligheten är dålig.
   Med vänlig hälsning, Linnea Saarela, parkingenjör

 6. Jag bara undrar hur länge livbojarna ska ligga i vattnet? Dammen i Kyrkbyn. mvh Marianne

  1. Hej Marianne!
   Den ska inte ligga där alls. Jag ber vår driftentreprenör fiska upp den.
   Med vänlig hälsning
   Karl Andersson, Staffanstorps kommun

 7. Passa på att gå o springa nu även på Vesums Mosse.
  Gräset och vassen är nyklippt. Bra om fler fötter hjälps å o trampa…o hålla gräset borta. Kombinera med Gullåkra mosse så får ni en runda på strax under 5 km.
  /Anders

 8. Hej
  Läste i Skånskan idag att det ska finnas ett motionsspår i Hjärup
  Om, finns det någon karta över denna?
  Med vänlig hälsning,
  Jonny

  1. Hej Jonny, det finns i dagsläget ingen karta över motionsrundan i Hjärup men den kommer att komma in på hemsidan inom kort.

   Har ritat ut rundan på ett flygfoto.

   Trevlig helg!
   Vänligen
   Maria Björk Ohlin
   Kultur och fritid
   Staffanstorps kommun

   1. Har ni mätt upp den utritade rundan? Hur lång är den i så fall?

    1. Hej, den aktuella rundan är ej uppmätt men är ca 4 km.
     Vänligen
     Maria Björk Ohlin

   2. Tack

 9. Undrar över skyltningen vid Torreberga ängar & dammar – där är uppsatt skyltar om ridning förbjuden – har dessa skyltar satts upp med tillstånd från kommunen, eller är det enligt allemansrätten ändå ok att rida där under förutsättning att man inte förstör marken?

  Råkade också i en diskussion med jägare vid nämnda dammar då jag rastade två av mina hundar i koppel här, och jägaren säger att det inte är tillåtet för mig att gå där annat än på vinterhalvåret då det är fruset och snö?
  Såvitt jag vet gäller allemansrätten även här, jag går med mina hundar i koppel, så de kan inte förfölja eller jaga vilt – han påstod att jag inte fick rasta hund där pga att det satts ut fasan och andfågel?

  Vad gäller?
  1) Är skyltningen godkänd av kommunen?
  2) Har markägaren tillstånd att stänga ute skötsamma hundägare eller ryttare, som tar allemansrätten på allvar dvs inte stör eller förstör?
  Stora delar av vårt friluftsområde är nu ”avstängt” med hänvisningen att utplanterad fågel störs av hundar och att marken förstörs av ryttare.

  1. Hej Anette,

   Gällandes skyltningen så är det inte Staffanstorps kommun som har satt upp skyltarna. Det framgår inte i din fråga om det är enskild väg du menar? För att förbjuda ridning på enskild väg måste det finnas en lokal trafikföreskrift och i detta område är det Länsstyrelsen som fattar det beslutet så hör gärna med dem rörandes din fråga.

   När det gäller allemansrätten så är det Naturvårdsverket som har koll på vilka regler som gäller. Gällandes din fråga om hundar och jakt har jag tyvärr inget svar, hör med Naturvårdsverket angående detta och se om de har ett svar eller vet vilka som kan detta bättre.

   Rent generellt så ger allemansrätten var och en rätt att utan markägarens medgivande vistas i naturen och att tex plocka vilda bär, blommor och svamp. Det är tillåtet att färdas till fots, rida, cykla och åka skidor. Så länge allemansrätten utnyttjas utan att det medför skada eller olägenhet är det oftast inga problem för markägaren. Däremot kan det bli problem om många människor använder samma område. Till exempel kan ridverksamhet, om många ryttare finns i området innebära högt tryck på marken. Även om varje ryttare uppträder oklanderligt, så kan den samlade påverkan leda till olägenhet och slitage.

   Allemansrätten ger ryttare rätt att rida på vägar, om det inte uppkommer skada eller finns särskilda lokala föreskrifter (som jag nämnde tidigare). Det är dock inte tillåtet att rida på tomtmark, åkrar, skogsplanteringar eller platser där skada lätt uppstår. Det är inte heller tillåtet att rida på gång- eller cykelväg. Dessutom bör det uppmärksammas att under perioder med dålig bärighet kan det föreligga risk för markskador på platser som normalt lämpar sig för ridning.

   Har du fler frågor rörandes allemansrätten eller vill ha ett mer ingående svar, kontakta Naturvårdsverket!

   Mvh
   Katia Lilja, Miljöenheten

 10. Hej

  Gällande naturstigen öster om väg 108:

  Det är hög tid att röja undan vass o tistlar o nässlor så man kan gå o springa där.

  Vänligen åtgärda!
  /Anders