Natur, kultur och sevärt

Vår i Sockerbruksparken. Foto: Johanna Liwenborg

Landskapet i norr domineras av den flacka Lundaslätten som i söder övergår till ett böljande backlandskap. Kommunen ligger på Sveriges bästa jordbruksmark och en stor del av kommunens areal upptas av odlad mark. Inslag av pilevallar, bronsåldershögar och lummiga byar ger kommunen dess skånska karaktär. I kommunen finns många artrika naturområden i form av småvatten och våtmarker. Det har gjorts stora insatser för att återskapa delar av det gamla kulturlandskapet vid Höje å, Gullåkra mosse och Vesums mosse och att göra dem mer tillgängliga för allmänheten.

Mycket att uppleva i vårt naturparadis

Det finns många spännande naturområden att njuta av i Staffanstorps kommun. Vissa ända in på knuten, andra litet längre ut. Motionsslingor av olika längd och karaktär, härliga cykelstråk och våra fina beträdor där du kommer när andra naturområden än på många andra håll.

Tänk bara på att följa Allemansrätten.

Beträdorna

En beträda är en gräsremsa i kulturlandskapet där det är möjligt att promenera eller rida. I dag kan allmänheten njuta av en 13 km lång promenad mellan åkrarna och uppleva den natur och det kulturlandskap som annars är svårt att ta del av. (C) Lantmäteriet MS2009/08875, Staffanstorps kommunDetta är något utöver allemansrätten. Var extra noga med att lämna beträdorna i samma skick som när du kom. Tänk på att parken vid Djurslövs gård är privat. Hundar ska hållas kopplade inom området. Beträdorna slås två gånger per säsong och får användas för ridning endast vid torr väderlek annars kan gräsvålen ta skada. Läs mer här>>

Cykelparadis

Staffanstorp har ett fantastiskt ringlade nätverk av vackra småvägar, perfekta att trampa fram längs böljande fält, skogsdungar, hagar, alléer, genom små fina byar och förbi vackra naturscenerier. Det finns många fina rastställena längs vägen, som Tirups Örtagård, Djurslövs Butik och Delikatess, Aningen godare i Jakriborg, På Café, Bengts Konditori, Gästis i Staffanstorp, Trädgårdscaféet på Skåneplantor eller det sommaröppna kaféet vid järnåldersstaden Uppåkra och 2011 öppnar Hvilan Utbildning ett trädgårdskafé.

 

 

Motionsslingor

Gullåkra Mosse

På gångavstånd från Staffanstorps tätort ligger en motionsslinga vid Gullåkra mosse. Under stenåldern och fram till bronsåldern var detta en offerplats. Ämbetsstenen som fungerade som bord under byastämmans möte ligger kvar intill en gammal hälsobrunn. Här finns också ett spännande fågelliv i en varierad natur med både av ängar, sjöar och träddungar. Det elljusupplysta spåret som håller mycket hög standard underhålls kontinuerligt och är handikappanpassat. Här finns också fina anlagda naturstigar, p-plats, bänkar att vila på och fågeltorn där du kan se ut över mossen. (c) Lantmäteriet MS2009/08875, Staffanstorps kommun

Höjeåstråket

Vandringsleden löper utmed Höjeåns stränder, från Värpinge till Sankt Lars. Tack vare välvilligt inställda markägare har en gräsbevuxen zon upplåtits för leden i åkerkanten på åns södra sida.

Kolböra mosse & Beträdorna

Kolböra är en unik kulturhistorisk plats, med en väl synlig gammal bronsåldersgrav och flera rester av boplatser. Dessutom har en mammutbete hittats här. Området består av en gammal torvmosse med ett litet öppet vatten som omgärdas av beteshagar. De unika beträdorna ger dig 1,2 mil ridleder eller vandringsleder i åkerkanterna runt i hela området.

Åstradsgårdens fickpark

Fickparker är vackra miniparker ofta inte större än en vanlig villaträdgård, men med ett högt prydnadsvärde, stark rumslighet och varierad spännande växtlighet. Åstradsgårdens fickpark ligger intill hembygdsgården mitt i Staffanstorp och utformningen har inspirerats av Enköpings berömda fickparker. Norra Lundavägens fickpark och är en nyanlagd sinnenas trädgård med sittplatser, buskar och rabatter med klassiska blommor.

Sockerbruksparken

Sockerbruksparken är en trädbevuxen belyst park med rik fauna och flora som ska rustas upp de närmaste åren, med start sommaren 2010.

Vallby mosse

Naturreservatet som ligger öster om Kyrkheddinge består av en mindre sjö i en gammal torvtäkt, med tät vegetation och rikt fågelliv. Den omges av en tät vegetationszon, åkrar och kulturbetesmark.

Höje å och Sege å

Gå på upptäcksfärd längs vackra åkanter vid våra fina åar. Höje å som ligger i norra delen av kommunen rinner i en dalgång mellan E6:an och den gamla banvallen mellan Lund och Staffanstorp. Den kantas av betesmarker, skogsdungar och dammar med högt naturvärde och längs ån finns en unik insektsfauna och ett unikt fågelliv. Höje å är farbar med kanot under hösten, vintern och våren när det är högvatten. Sege å passerar södra delen av Staffanstorps kommun på sin väg från Börringesjön ut till Lommabukten i Öresund.

För information om fiske i Höje å.

Flackarpsstråket

Längs Höje å från Värpinge till S:t Lars på gränsen mot Lund, sträcker sig en led som gör det möjligt att vandra på åns båda sidor, både österut och västerut från Källbymölla.

Alberta mosse

Detta är en liten våtmark, som omges av åkrar, vägar och bostäder. Här finns mindre betesmarker, ängar och en allé runt mossen som gör den än mer inbjudande. Fågellivet och växtligheten är rik och du kan gå runt hela mossen.

Albertaravinen

Vackert naturområde i vacker bred dalgång med frodig och rik vegetation.

Hoppa till navigering