Natur, kultur och sevärt

Vår i Sockerbruksparken. Foto: Johanna Liwenborg

Landskapet i norr domineras av den flacka Lundaslätten som i söder övergår till ett böljande backlandskap. Kommunen ligger på Sveriges bästa jordbruksmark och en stor del av kommunens areal upptas av odlad mark. Inslag av pilevallar, bronsåldershögar och lummiga byar ger kommunen dess skånska karaktär. I kommunen finns många artrika naturområden i form av småvatten och våtmarker. Det har gjorts stora insatser för att återskapa delar av det gamla kulturlandskapet vid Höje å, Gullåkra mosse och Vesums mosse och att göra dem mer tillgängliga för allmänheten.

Mycket att uppleva i vårt naturparadis

Det finns många spännande naturområden att njuta av i Staffanstorps kommun. Vissa ända in på knuten, andra litet längre ut. Motionsslingor av olika längd och karaktär, härliga cykelstråk och våra fina beträdor där du kommer när andra naturområden än på många andra håll.

Beträdorna

En beträda är en gräsremsa i kulturlandskapet där det är möjligt att promenera eller rida. I dag kan allmänheten njuta av en 13 km lång promenad mellan åkrarna och uppleva den natur och det kulturlandskap som annars är svårt att ta del av. (C) Lantmäteriet MS2009/08875, Staffanstorps kommunDetta är något utöver allemansrätten. Var extra noga med att lämna beträdorna i samma skick som när du kom. Tänk på att parken vid Djurslövs gård är privat. Hundar ska hållas kopplade inom området. Beträdorna slås två gånger per säsong och får användas för ridning endast vid torr väderlek annars kan gräsvålen ta skada. Läs mer här>>

Cykelparadis

Staffanstorp har ett fantastiskt ringlade nätverk av vackra småvägar, perfekta att trampa fram längs böljande fält, skogsdungar, hagar, alléer, genom små fina byar och förbi vackra naturscenerier. Det finns många fina rastställena längs vägen, som Tirups Örtagård, Djurslövs Butik och Delikatess, Aningen godare i Jakriborg, På Café, Bengts Konditori, Gästis i Staffanstorp, Trädgårdscaféet på Skåneplantor eller det sommaröppna kaféet vid järnåldersstaden Uppåkra och 2011 öppnar Hvilan Utbildning ett trädgårdskafé.

Karta över kommunens cykelparadis Klicka här för interaktiva cykelkartor samt PDF-kartor för varje rutt.

Klicka här för interaktiva cykelkartor samt PDF-kartor för varje rutt>>

Grön slinga: Staffanstorp, St Mölleberga, Kolböra, Tottarp, Lilla Uppåkra
Blå slinga:
Staffanstorp, Kyrkheddinge, Alberta, Vallby, St Bjällerup, Staffanstorp
Lila slinga: Staffanstorp, Knästorp, S:t Lars, Hjärup, St Uppåkra, Tirup, Staffanstorp
Röd slinga: Hjärup, Flackarp, Trolleberg, Hjärup

Fiske

Fiskevårdsområdet sträcker sig från Alberta kvarn till kusten, där tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort. Kyrkheddingesträckan börjar vid gamla Dalbyvägen (vid GB-glass gamla lokaler) och sträcker sig till gamla järnvägsbron. För fiske inom området krävs giltigt fiskekort för alla över 12 år. För ungdom under 16 år är fiskekort gratis. Det röda fiskekortet berättigar till fiske med ett handredskap från land. Fiskekort är personliga och kan inte överlåtas.

Här kan du köpa fiskekort

Lund: Fiskekompaniet S. Esplanaden 20 046-14 52 75, Shell Trollebergsvägen 28 046-12 81 10

Lomma: Strandvägens Glasskiosk & Gatukök 040-41 33 13, Burger Star Centrum 040-41 24 55

Malmö: Fiskekompaniet Köpenhamnsvägen 5 040-91 58 10

För mer information: http://hojeafvo.se/

Motionsslingor

Gullåkra Mosse

På gångavstånd från Staffanstorps tätort ligger en motionsslinga vid Gullåkra mosse. Under stenåldern och fram till bronsåldern var detta en offerplats. Ämbetsstenen som fungerade som bord under byastämmans möte ligger kvar intill en gammal hälsobrunn. Här finns också ett spännande fågelliv i en varierad natur med både av ängar, sjöar och träddungar. Det elljusupplysta spåret som håller mycket hög standard underhålls kontinuerligt och är handikappanpassat. Här finns också fina anlagda naturstigar, p-plats, bänkar att vila på och fågeltorn där du kan se ut över mossen. (c) Lantmäteriet MS2009/08875, Staffanstorps kommun

Höjeåstråket

Vandringsleden löper utmed Höjeåns stränder, från Värpinge till Sankt Lars. Tack vare välvilligt inställda markägare har en gräsbevuxen zon upplåtits för leden i åkerkanten på åns södra sida.

Kolböra mosse & Beträdorna

Kolböra är en unik kulturhistorisk plats, med en väl synlig gammal bronsåldersgrav och flera rester av boplatser. Dessutom har en mammutbete hittats här. Området består av en gammal torvmosse med ett litet öppet vatten som omgärdas av beteshagar. De unika beträdorna ger dig 1,2 mil ridleder eller vandringsleder i åkerkanterna runt i hela området.

Åstragårdens fickpark

Fickparker är vackra miniparker ofta inte större än en vanlig villaträdgård, men med ett högt prydnadsvärde, stark rumslighet och varierad spännande växtlighet. Åstragårdens fickpark ligger intill hembygdsgården mitt i Staffanstorp och utformningen har inspirerats av Enköpings berömda fickparker. Norra Lundavägens fickpark och är en nyanlagd sinnenas trädgård med sittplatser, buskar och rabatter med klassiska blommor.

Sockerbruksparken

Sockerbruksparken är en trädbevuxen belyst park med rik fauna och flora som ska rustas upp de närmaste åren, med start sommaren 2010.

Vallby mosse

Naturreservatet som ligger öster om Kyrkheddinge består av en mindre sjö i en gammal torvtäkt, med tät vegetation och rikt fågelliv. Den omges av en tät vegetationszon, åkrar och kulturbetesmark.

Höje å och Sege å

Gå på upptäcksfärd längs vackra åkanter vid våra fina åar. Höje å som ligger i norra delen av kommunen rinner i en dalgång mellan E6:an och den gamla banvallen mellan Lund och Staffanstorp. Den kantas av betesmarker, skogsdungar och dammar med högt naturvärde och längs ån finns en unik insektsfauna och ett unikt fågelliv. Höje å är farbar med kanot under hösten, vintern och våren när det är högvatten. Sege å passerar södra delen av Staffanstorps kommun på sin väg från Börringesjön ut till Lommabukten i Öresund.

Flackarpsstråket

Längs Höje å från Värpinge till S:t Lars på gränsen mot Lund sträcker sig den nya leden som gör det möjligt att vandra på åns sydsida såväl öster- som västerut från Källbymölla. Se kartan.

Alberta mosse

Detta är en liten våtmark, som omges av åkrar, vägar och bostäder. Här finns mindre betesmarker, ängar och en allé runt mossen som gör den än mer inbjudande. Fågellivet och växtligheten är rik och du kan gå runt hela mossen.

Albertaravinen

Vackert naturområde i vacker bred dalgång med frodig och rik vegetation. Här finns stettor så att man kan klättra över fårstängslen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

12 kommentarer till Natur, kultur och sevärt

 1. Hej igen. Tack för ditt svar. Men vad gäller för motionsspåret?

  1. Hej!
   Spåret ingår i etc.

 2. Hej!
  Motionerar dagligen på motionsspåret vid Gullåkra Mosse. Möter då många hundägare med sina hundar. De flesta hundarna är kopplade, men då och då möter jag hundar som springer lösa. Det kan ibland kännas olustigt speciellt när det är större hundar. Enligt hundägarna är det ok att ha hundarna lösa, bara de har ”pli” på dom. Vad gäller. Är det ok med lösa hundar på motionsspåret eller inte.

  1. Hej!
   I kommunens lokala ordningsföreskrifter står att hundar ska hållas kopplade inom plats för försäljning, lekplatser, idrottshallar, skolgårdar, parker etc. Tikar ska hållas kopplade inom hela kommunen. Det finns tre inhägnade hundrastplatser i kommunen. Läs gärna mer på länken nedan.

   https://staffanstorp.se/bo-och-bygga/boende-och-narmiljo/djur/

 3. Hej!
  Gullåkra motionsslinga är i behov av utfyllnad med grus. Det går fortfarande bra att lokalisera var eftersom det syns var översvämningarna är. Hoppas det blir gjort innan nästa stora skyfall.

  1. Hej Ritva,

   Vi känner till att stundtals blir stående vatten utmed motionsslingan. I samband med att broarna sågs över härom veckan kunde någon av sättningarna åtgärdas direkt.

   Vi har som avsikt att ta ett helhetsgrepp och rusta upp motionsslingan i år men kan inte garantera att det blir gjort innan nästa skyfall.

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela
   Parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Tack för svar. Jo, jag har sett att ni tog gruset från broarna och fyllde ut, så det var ju lägligt när ni frigjorde träbroarna och försåg dem med nät i stället. Ser fram emot att i en nära framtid kunna gå torrskodd på slingan. Slingan på andra sidan 108an är för det mesta oframkomlig pga översvämning – är det något som ni tänker åtgärda där?

 4. Hej
  Jag påpekade hösten 2016 om den uteblivna röjningen längs naturstigen i Vesums mosse. Tyvärr kan jag konstatera att det inte är bättre 2017. När det nu är så att vi i vår kommun, enligt ”utombyare”, inte har någon natur här så borde det kanske skötas lite bättre så vi kan besöka den natur vi nu har. Kolla även informationstavlor längs stigen, de är snart obefintliga.

  1. Hej Mats,
   Vegetationen på båda sidorna Naturstigen klipps ned 4ggr/år av våra driftentreprenörer. Nästa klippningstillfälle sker i slutet av denna veckan, början på nästa. Detta året har gräset växt i rekordfart och därför har det hunnit bli högt mellan klippningstillfällena. Gällande skyltarna så kommer även dessa ses över så att de är synliga, rena och hela.

   Med Vänlig Hälsning, Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorps kommun

   1. Hej igen
    När jag påpekade att det var igenväxt längs naturstigen på Vesums mosse så menade jag inte gräset utan allt annat längs och på stigarna. Om man ser att det växer i rekordfart får man kanske röja en gång extra eller hur? Har du själv sett hur det ser ut längs stigarna?
    Hälsning från Mats Bengtsson

 5. Hej!
  Jag bor i Uppåkra och hade i helgen några ärenden till Staffanstorps tätort och tänkte då passa på att gå en längre runda med hunden, antingen i Vesum eller Gullåkra. Det blev tyvärr inget av detta eftersom jag inte hittade något bra ställe att parkera bilen. Parkeringen på Vesum-sidan är full av diverse fyllnadsmassor, som grus, sten, jord och infarten är avspärrad med en kedja. Parkeringen på Gullåkrasidan är avstängd med högt staket. I texten ovan står det att det finns p-plats vid Gullåkra mosse. Finns det fler p-platser än de avstängda parkeringarna, eller är Vesum/Gullåkra numera endast tänkta att kunna nyttjas av de som bor i Staffanstorps tätort och kan ta sig dit till fots?

  Tacksam för svar och åtgärd.

  Mvh Anna

 6. Hej,
  I höstas skrev jag en kommentar om parkeringen vid mossen, som var belamrad med släp och sönderslagna bilar. Det VAR en tråkig och otrevlig plats att besöka.

  Tack till er som tagit till er av kritiken! Vilket super fint arbete ni gjort! Jag kommer besöka mossen mycket mer nu än tidigare, sen ni röjt upp och man känner att det är en säker plats att vistas på. Stort super tack för detta fina arbete ni gjort! Jag uppskattar det och tror många med mig i kommunen gör detsamma!


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »