Beträdor

Kolböra. Foto: Anita Wallin

Staffanstorps kommun har väldigt litet allemansrättslig mark. Hela 80 procent av vår jord brukas och odlas och på sådan mark får vi inte vandra fritt. Just därför finns våra unika beträdor.

Beträdorna är ett finurligt system som ursprungligen skapades i Staffanstorp för att ge oss invånare möjlighet att komma ut i naturen, trots att allemansrätten inte gäller på den odlade åkermarken.

(C) Lantmäteriet MS2009/08875, Staffanstorps kommun

På beträdorna, breda gräsbesådda klippta strängar i åkerkanterna, får vi vandra, jogga eller rida fritt. Här kan vi uppleva kulturlandskapet och den skånska landsbygden på doftavstånd. Merparten av beträdorna finns mellan Tottarp och Djurslöv.

Som allmänna ordningsregler för de som utnyttjar ”Beträdan” gäller:

–        Ridning får inte ske då marken är mjuk och spårbildning sker,

–        hundar ska hållas kopplade,

–        endast behöriga fordon får köras på det upplåtna området.

Det var markägaren och lokalpolitikern Anders Björkman som kom med den goda idén i slutet av 80-talet.

Ordet beträda är en ordlek där substantivet ”träda” och verbet ”beträda” parats med varandra.

Staffanstorps kommuns ambition är att de närmaste åren utöka dagens 1,2 mil beträdor. Markägare som upplåter sin åkermark till beträdor ersätts för detta av kommunen.

Hoppa till navigering