Priser och stipendier

Blåsorkester Foto:Claes af Klinteberg

Varje år delar kommunen ut priser och stipendier till ungdomar och ledare som har gjort framträdande insatser och vill utvecklas inom kultur- och fritidsområdet. Det finns priser i kategorierna: årets idrottsprestation, ungdomsledarpris, kulturpris och kulturstipendium. Ansökningstiden öppnar den 1 januari och blanketten ska ha kommit in till Staffanstorps kommun senast den 15 februari.

Blankett för nominering, alla priser och stipendier.

Kulturpris

Staffanstorps kommuns kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i kommunen genom att lyfta fram och premiera person, förening eller organisations bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.

Kulturpriset tilldelas en nu verksam person, förening eller organisation med anknytning till kommunen, som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet.

Beslut om vem som får kulturpriset  tas av beredningen för Kultur-, Fritids- och Demokratifrågor.

Kulturpris kan utdelas till person, förening eller organisation som gjort särskilda insatser inom kulturområdet. Förslag till pristagare kan inlämnas av invånare i Staffanstorps kommun.

Kulturpriset uppgår till 10 000 kr.

Priset kan delas mellan två pristagare. Vid två pristagare delas summan lika. Pristagare utses av beredningen för Kultur-, Fritids- och Demokratifrågor.

De senaste årens pristagare är:

2020: Anders Emgård
2019: Karin Nilsson
2018: Kerstin Ringdahl och Dinos orkester
2017: Emil Jensen
2016: Kim W Andersson
2015: ingen
2014: Linda Lundqvist
2013: Mia Karlsson
2012: Nils-Ebbe Holgersson
2011: Staffanstorps Musikkår
2010: Hans Nilsson, Staffanstorps Hembygdsförening och Walter Johansson, Staffanstorps Teaterförening.
2009: Enes Levic
2008: Sven Hugosson och Ingeborg Johanesson.
2007: Ivan Pfeiffer.
2006: Eric Welin.
2005: Bengt Bengtsson

Se tidigare års pristagare. Kulturpristagare 1977- 1993, Kulturpristagare 1994-2004

Kulturstipendium

Staffanstorps kommuns kulturstipendium utdelas för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom skilda konstnärliga områden för därtill förtjänta personer.

Stipendiat bör vara folkbokförd i Staffanstorps kommun. Undantag från detta kan medges om man av utvecklingsskäl har behov av att vara skriven på annan ort.

Stipendiesumman uppgår till 8 000 kr och kan delas mellan två stipendiater. Vid två stipendiater delas summan lika.

Stipendium utdelas till personer som under utdelningsåret fyller högst 26 år.

Barn- och Ungdomsledarpris

Syftet med ett barn och ungdomsledarepris  är att stimulera och uppmuntra barn- och ungdomsledare i ideella föreningar i kommunen. Priset är avsett för barn- och ungdomsledare i Staffanstorps kommun som är verksamma i föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till barn och ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset kan endast  delas ut en gång till samma person. Undantag kan göras om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar.

Pristagarna utses av beredningen för Kultur-, Fritids och Demokratifrågor.

Ungdomsledarpriset uppgår till 10 000 kronor och delas ut till en pristagare per år.

Årets idrottsprestation

Årets idrottsprestation är till för att uppmuntra personer som är aktiva i kommunens idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Priset bör främst gå till person eller lag som har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet i kommunen. Undantag från ovanstående kan medges om man av utvecklingsskäl behöver vara mantalsskriven på annan ort eller om idrotten inte bedrivs i Staffanstorps kommun.

Priset består av en silverbägare samt 2000 kr.

Den förening i Staffanstorps kommun som bedöms har fostrat den aktive får 5000 kronor.

Priset utdelas till personer som under utdelningsåret fyller lägst 16 år. Man har dock frihet att göra undantag från ålderskravet om synnerliga skäl finns.

Alla ansökningar och nomineringar till priser och stipendier ska ha kommit in till kommunen senast den 15 februari. Beredningen för Kultur-, Fritids- och Demokratifrågor har också möjlighet att föreslå pristagare.

Staffanstorps kommun
Kultur-, Fritids- och Demokratifrågor
245 80 Staffanstorp

Hoppa till navigering