Priser och stipendier

Varje år delar kommunen ut priser och stipendier till ungdomar och ledare som har gjort framträdande insatser och vill utvecklas inom kultur- och fritidsområdet.

Kulturpris

Kulturpris kan delas ut till person, förening eller organisation som har gjort särskilda insatser inom kulturområdet. Alla invånare i Staffanstorps kommun kan lämna förslag på pristagare. Prissumman som är 10 000 kr kan delas lika mellan två pristagare.

De senaste årens pristagare är:

2017: Emil Jensen
2016: Kim W Andersson
2015: ingen
2014: Linda Lundqvist
2013: Mia Karlsson
2012: Nils-Ebbe Holgersson
2011: Staffanstorps Musikkår
2010: Hans Nilsson, Staffanstorps Hembygdsförening och Walter Johansson, Staffanstorps Teaterförening.
2009: Enes Levic
2008: Sven Hugosson och Ingeborg Johanesson.
2007: Ivan Pfeiffer.
2006: Eric Welin.
2005: Bengt Bengtsson

Se tidigare års pristagare. Kulturpristagare 1977- 1993, Kulturpristagare 1994-2004

Kulturstipendium

Syftet med stipendiet är att göra det möjligt för pristagaren att utbilda och fortbilda sig inom olika konstnärliga områden. Pristagaren får inte bli äldre än 26 år under året och bör vara mantalsskriven i Staffanstorps kommun. Undantag kan göras om man av utvecklingsskäl har behov av att vara mantalsskriven på annan ort.

Stipendiesumman är 8 000 kronor och kan delas lika mellan två stipendiater.

 

Ungdomsledarpris

Syftet med priset är att stimulera och uppmuntra barn- och ungdomsledare i ideella föreningar i kommunen. Det är avsett för barn- och ungdomsledare i Staffanstorps kommun som är verksamma i föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till ledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling och det kan bara delas ut en gång till samma person, med undantag för om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar.

Ungdomsledarpriset är på 15 000 kronor och det kan delas mellan tre barn- och ungdomsledare. Vid flera pristagare delas prissumman lika mellan pristagarna.

Årets idrottsprestation

Årets idrottsprestation är till för att uppmuntra personer som är aktiva i kommunens idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Priset bör främst gå till en person eller ett lag som har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet i kommunen. Undantag från göras om man av utvecklingsskäl behöver vara mantalsskriven på annan ort eller om idrotten inte bedrivs i Staffanstorps kommun. Pristagaren ska fylla minst 16 år under året, men Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag från ålderskravet om synnerliga skäl finns.

Priset består av en silverbägare samt 2000 kronor till pristagaren. Den förening i Staffanstorps kommun som Kultur- och fritidsnämnden bedömer har fostrat den aktive får 5000 kronor.

Alla ansökningar och nomineringar till priser och stipendier ska ha kommit in till Kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars.

Staffanstorps kommun
Kultur- och fritidsnämnden
245 80 Staffanstorp

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »