Priser och stipendier

Varje år delar kommunen ut priser och stipendier till ungdomar och ledare som har gjort framträdande insatser och vill utvecklas inom kultur- och fritidsområdet.

Motiveringar till Priser

Kulturstipendium 2015

Priset delas ut på Kulturnatten i oktober. Prissumman är 5000 kronor.

Pristagare: Marica Källner.

Motivering:
”Marica Källner är en mångfacetterad konstnär som studerar vid författarskolan, Lunds universitet. Trots fulltidsstudier lyckas Marica gång på gång ge tillskott till kulturlivet genom framträdanden och utställningsverksamhet inom fotokonst, novellskrivande, lyrik och scenpoesi.”

Barn och Ungdomsledarpris

Priset delas ut på Guldkvällen i maj. Prissumman är 3500 kronor.

Pristagare: Christian Wremert. Förening: S:t Staffan Saviours AFC.

Motivering:
”Christian startade år 2010 upp en Amerikansk fotbollsförening från grunden och har lyckats engagera många ungdomar i sporten. Christian är en eldsjäl och har en förmåga att engagera, peppa och pusha sina ungdomar framåt till ständig förbättring, både på och utanför planen”.

Pristagare: Christen Regnér. Förening: Hjärups Budoklubb

Motivering:
”Christen har startat upp ett donationsprojekt som kallas Hand i Hand. Syftet med projektet är att donationer ska föras från Hjärups Budoklubb till barn och ungdomar i tredje världen som inte har samma utvecklingsmöjligheter som svenska barn”.

Pristagare: Melinda Nilsson. Förening: Perform Aerobic Gymnastics Club
Motivering:
”Melinda är både tränare för 4 åringar och ledare för tävlingsgruppen i föreningen. Hennes engagemang och sätt att leda skapar trygghet och inspiration och Melindas goda ledaregenskaper gör henne till en förebild för de yngre hjälpledarna”.

Årets Idrottsprestation

Priset delas ut på Guldkvällen i maj. Priset är en silverbägare. 5000 kr delas ut till:

Nevis RGK.

Pristagare: Nevis RGK’s Juniortrupp. Förening: Nevis RGK

Motivering:
”2014 blev juniortruppen Svenska Mästare och representerade Sverige på Nordiska Mästerskapen. Under fjoråret har dessutom truppen vunnit en landskamp samt Nevis Cup som är en internationell tävling.”

Kulturpris

Kulturpris kan delas ut till person, förening eller organisation som har gjort särskilda insatser inom kulturområdet. Alla invånare i Staffanstorps kommun kan lämna förslag på pristagare. Prissumman som är 10 000 kr kan delas lika mellan två pristagare. Staffanstorps kommun delar varje år ut Kulturpriset i samband med Kulturnatten.

De senaste årens pristagare är:

2014: Linda Lundqvist
2013: Mia Karlsson
2012: Nils-Ebbe Holgersson
2011: Staffanstorps Musikkår
2010: Hans Nilsson, Staffanstorps Hembygdsförening och Walter Johansson, Staffanstorps Teaterförening.
2009: Enes Levic
2008: Sven Hugosson och Ingeborg Johanesson.
2007: Ivan Pfeiffer.
2006: Eric Welin.
2005: Bengt Bengtsson

Kulturstipendium

Syftet med stipendiet är att göra det möjligt för pristagaren att utbilda och fortbilda sig inom olika konstnärliga områden. Pristagaren får inte bli äldre än 26 år under året och bör vara mantalsskriven i Staffanstorps kommun. Undantag kan göras om man av utvecklingsskäl har behov av att vara mantalsskriven på annan ort.

Stipendiesumman är 8 000 kronor och kan delas lika mellan två stipendiater.

Ungdomsledarpris

Syftet med priset är att stimulera och uppmuntra barn- och ungdomsledare i ideella föreningar i kommunen. Det är avsett för barn- och ungdomsledare i Staffanstorps kommun som är verksamma i föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till ledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling och det kan bara delas ut en gång till samma person, med undantag för om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar.

Ungdomsledarpriset är på 15 000 kronor och det kan delas mellan tre barn- och ungdomsledare. Vid flera pristagare delas prissumman lika mellan pristagarna.

Årets idrottsprestation

Årets idrottsprestation är till för att uppmuntra personer som är aktiva i kommunens idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Priset bör främst gå till en person eller ett lag som har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet i kommunen. Undantag från göras om man av utvecklingsskäl behöver vara mantalsskriven på annan ort eller om idrotten inte bedrivs i Staffanstorps kommun. Pristagaren ska fylla minst 16 år under året, men Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag från ålderskravet om synnerliga skäl finns.

Priset består av en silverbägare samt 2000 kronor till pristagaren. Den förening i Staffanstorps kommun som Kultur- och fritidsnämnden bedömer har fostrat den aktive får 5000 kronor.

Alla ansökningar och nomineringar till priser och stipendier ska ha kommit in till Kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars.

Staffanstorps kommun
Kultur- och fritidsnämnden
245 80 Staffanstorp

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.