Mark Levengood till Hagalidskolan

Barnkonventionen

Vinnarna av en lektion med extraläraren Mark Levengood är Marie Olsson, lärare på Hagalidskolan i Staffanstorp och klass 6! Mark Levengood kommer till Hagalidskolan den 19 september klockan 12 för att undervisa våra elever, i årskurs 6, om barnkonventionen.

Marie är en av alla de lärare som registrerade sig på Unicefs webbplats och motiverade varför det är viktigt att undervisa om barnkonventionen, läs hennes motivering nedan. Hennes motivering leder till ett besök av extraläraren och UNICEF-ambassadören Mark Levengood. Under lektionen, som äger rum i början av höstterminen 2011, kommer Mark att prata om barnets rättigheter och bjuda eleverna i åk sex på tårta. Vilken tårta det blir är en hemlis.

Marie Olssons brev till Mark Levengood med Motivering:

Hej, Mark Levengood!

Jag önskar att du kommer till vår skola i Staffanstorp. Jag vill att du talar om barns rättigheter och behov. Jag försökte först skriva utifrån ett makroperspektiv, men jag kände att orden inte kom ur min erfarenhet som lärare. Skolan går inte fri från tragik. Jag har sett några få barn hamna snett i livet. Jag har sett många barn bete sig normbrytande. Det finns ofta snabba åsikter om sådana barn. I stridens hetta sägs ogenomtänkta saker. Man säger att det barnet inte kan gå i en vanlig skola. Eller att det är barnets fel eller dess föräldrar, till att skolgången inte fungerar.

Jag har aldrig mött ett barn som inte vill lyckas i skolan. Jag menar att barn alltid är ett offer för omständigheter de inte råder över. Det är inte lätt att fungera om föräldrarna har alkoholproblem, är kriminella eller deprimerade. Eller om du har en okänd diagnos som försvårar livet. Det finns i princip alltid förklaringar. Jag använder termen ”social diagnos”. Barnkonventionens grundprinciper gäller också i Sverige. Även om flertalet barn i landet har det bra. Men någon i varje klass mår dåligt. Flera av dessa beter sig annorlunda i skolan. Jag undervisar till hösten i årskurs sex. Av erfarenhet vet jag att ett antal elever i mina klasser kommer att mötas av svårigheter de inte råder över.

Jag önskar att du kommer till vår skola och berättar om barns rättigheter. Och att barnen måste berätta för oss vuxna när det inte känns bra.

MVH Marie Olsson Utvecklingsledare åk 6 Ma /No och tekniklärare Hagalidskolan Staffanstorp