Rektor har ordet…

Rektor Kerstin Jacobsson

Välkommen till ett nytt läsår!

Personalförändringar
Tre personer har gått i pension Britt Anderberg, Roland Berglin samt Liselotte Martins. Vi har anställt nya lärare Euplido Di Costa, Frank Roxenby, Johannnes Nielsen , Minna Dummatzen, Anna Borgfors- Skoog, Jesper Åkesson samt Christer Åkesson.

På biblioteket finns Emma- Lisa Hansson som vikarierar för Maria Heimer som arbetar förvaltningsövergripande. Terminsstarten har avlöpt lugnt och vi hade Skolrådet här igår.Titta gärna på skolans hemsida för att se Skolrådsprotokoll. Ni kan också kontakta representanterna om ni har synpunkter som de kan ta med sig till nästa Skolrådsmöte den 14 nov. Nytt för i år är coachingsamtalen på 45 min. en morgontid per vecka och årskurs med sin mentor Sexorna har på måndagar, sjuorna på tisdagar och åttorna på onsdagar och slutligen niorna på torsdagarna. Varje elev har fått ut en loggbok som de skriver mål och strategier i samt reflektioner/utvärdering i varje vecka. Den kan även användas som kalender och en bok att skriva upp läxor i.

Lgr 11
Vi håller på att implementera Lgr 11 med allt vad det innebär. Ny läroplan, nya kursplaner, nytt PODB nytt betygssystem. Det är bara åk.9 som går enligt det gamla systemet. Det är förstås ganska komplicerat att ha dubbla system vilket vi har detta läsår. Nästa läsår är allt genomfört och vi har bara det nya Lgr 11 att gå efter.
Sist men inte minst önskar jag alla välkomna tillbaka till ett nytt och spännande läsår på Hagalidskolan i Staffanstorp!

Rektor för Hagalidskolan
Kerstin Jacobsson

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available