Orientering årskurs 7

Hela årskurs 7 var ute i Bokskogen torsdagen den 13 oktober. Det var en dag med fantastiskt väder fastän det var lite kyligt.

Förutom poängorientering hade eleverna en No-lektion där uppgiften var att leta efter djur. Eleverna hittade djur från flera olika djurgrupper som mångfotingar, kräftdjur, spindlar, insekter, sniglar, maskar och groddjur.