ANT – en temadag i åk 9 tisdagen den 27/3

ANT åk 9

Niorna har haft temadag om alkohol, narkotika och tobak. På dagens schema stod information, diskussion och eftertanke. Vi såg filmer om narkotika och tobak, fick information av fältgruppen och polisen, samt hade gruppdiskussioner och värderingsövningar. Mycket beröm till våra fina nior som skött sig utmärkt hela dagen, vågat dela med sig av och stått för sina åsikter. Många diskussioner blev det!