Atommodeller

Eleverna i årskurs 9 ACE fick i uppgift att bygga en atommodell av ett grundämne. Syftet var att eleverna skulle förstå hur en atom är uppbyggd.

Läs mer