Reningsverket

Eleverna i årskurs 7 har arbetat med vatten i kemi och teknik. I samband med det har de varit på ett doftande studiebesök på Staffanstorps reningsverk, Gullåkraverket.

Johnny gav en informativ rundvandring på anläggningen där hela Staffanstorps avloppsvatten samlas. Reningen sker i tre steg: mekanisk rening, biologisk rening och till sist kemisk rening.