Att vara eller inte vara…

Att vara eller inte vara… Så heter åk 9:s utställning, en utställning av fantasifulla stilleben i kol och krita.