Avlusningshelg

Avlusningshelg

Vi ber Er föräldrar, att under helgen 15 – 16 september hjälpa till med att kontrollera era barns hår och även ert eget hår.

Kontrollera ALLA i familjen! Använd en luskam som kan köpas på apoteket. Kamningen som är tidskrävande men nödvändig för att bli lusfri, underlättas om håret är fuktigt och med balsam i.
En detaljerad instruktion finns på Sjukvårdsrådgivningen.

Behandling

OBS! Endast den/de i familjen som har LEVANDE löss ska behandlas. Läkemedelsverket rekommenderar i första hand lusmedlet HEDRIN som finns på Apoteket. Följ bruksanvisningen noga!

Kamma håret dagligen efter första behandlingen. Upptäcks inga nya löss upprepas behandlingen efter en vecka. Fortsätt kamma ytterligare i minst 7-10 dagar.
Preparatet dödar lössen men troligen inte alla lusäggen. Därför är det VIKTIGT att med kamningen kunna upptäcka eventuella nya löss som kläcks.

Risken för ÅTERSMITTA är stor om man inte sköter kamningen under minst 14 dagar.

Upptäcker man nya löss mellan behandlingarna och under kamningsperioden MÅSTE man börja om med en ny behandlingsomgång.