Matematikutställningen Bagdad

Elever i årkurs 7 har besökt Bagdad-utställningen på Digiteket där de har fått pröva på kreativa matematiska övningar.

Läs mer

Gymnasiemässa i Lund

Fredagen den 16/11 spenderade årskurs 9 på Färs och Frosta arena. Eleverna fick då prata med representanter från gymnasieskolor i Lund.

Läs mer