Matematikutställningen Bagdad

Elever i årskurs 7 har besökt Bagdad-utställningen på Digiteket där de har fått pröva på kreativa matematiska övningar.

Huvudperson i Bagdad är Al-Kwarizmii, en matematiker som levde på 800- talet i Bagdad. Tillsammans med honom och andra matematiker ur historien får besökaren undersöka tälten i Bagdad som är fyllda med kreativ matematik. Bagdad är uppdelat i olika tält; siffertältet, geometri- och symmetritältet, knep & knåptältet och spel- och sannolikhetstältet.