Läsårets sista skoltidning

Läsårets sista skoltidning är nu ute med bl.a. massor av foto från alla aktiviteter under maj och juni.

Innehållet i juninumret.