Skolstart ht 2013

Höstterminen börjar tisdagen den 20 augusti.

Kl. 8.20 – 10.00 Åk 7-9 samlas i salar som anslås på uppropsdagen.

Kl. 8.20 – 13.00 Åk 6 samlas i aulan för att sedan gå till respektive sal.

Välkomna till ett nytt läsår!