Skolval den 11 september

Torsdag 11/9 är det skolval. Klasserna kommer att få möjlighet att rösta enligt följande schema:

8.20 – 8.50 Klass 7A, 9A
8.55 – 9.25 Klass 7B, 8B,
9.30 – 10.00 Klass 7C, 8C, 9C
10.05 – 10.35 Klass 7D, 8D, 9D
10.40 – 11.10 Klass 7E, 8E, 9E
11.15 – 11.45 Klass 7F, 8F, 9F
11.45 – 12.15 Klass 7G, 8A, 9B

Var årskurs har sin egen vallokal.
Åk 7 sal 53.
Åk 8 studiehallen mellan sal 53 och 55.
Åk 9 sal 55.

Undervisande lärare följer klassen till vallokalen och ser till så att eleverna kommer i tid och ställer sig på led vid respektive vallokal. Eleverna kommer att visas in i tur och ordning av röstmottagarna (elever i valgruppen från Åk 9). På plats kommer även Mathias Pålsson och/eller Christoffer Dohrmann vara.

Onsdag 10/9 kommer representanter från valgruppen gå runt i samtliga klasser och informera om hur valet går till.

Vänligen,
Christoffer Dohrmann