Digital ledighetsansökan i Vklass

För att ansöka om ledighet skall ni använda er av den digitala ”Ledighetsansökan”.Denna ”Ledighetsansökan” hittar du i menyn på vänster sida i Vklass. Här visas aktuella och tidigare ansökningar för ditt/dina barn.Denna använder du om du ska ansöka om lediga heldagar. Är det endast del av dag för t ex läkarbesök använder du tillsvidare ”Anmälan om frånvaro” som finns i menyn på vänster sida i Vklass. Denna funktion kan  komma att uppdateras allteftersom det förbättras.

För en ny ansökan ställer du in start- och slutdatum och skriver en anledning. När du valt tidsperiod ser du automatiskt en lista på alla skolans händelser under den valda tiden såsom prov, läxor, utflykter och annat som händer just då. Prov m m för nästa termin syns tidigast 10 dagar innan terminen börjar.

Ansökan skickas automatiskt till mentorn som beviljar eller avslår ansökan. När en ansökan är beviljad så kommer eleven automatiskt att markeras som giltigt frånvarande på alla lektioner under hela ledighetsperioden.

För åk 9 gäller det att främst inte ta ledigt när det är nationella prov.