Elevens val – biodling

På elevens val biodling varvas teori med praktik när eleverna lär sig att sköta ett bisamhälle.

Läs mer