Elevens val – biodling

elevens val biodling Hagalid

På elevens val biodling varvas teori med praktik när eleverna lär sig att sköta ett bisamhälle. Ett samhälle består av ca 50 000 arbetarbin, ett par hundra drönare och en drottning. Just nu invintras bina vilket innebär att man matar dem för att de ska klara vintern.