Årskurs 7 på Månteatern för att se pjäsen B-Boy

Idag var hela åk 7 i Lund och såg teatern B-Boy. Föreställningen kommer att följas upp med workshops på skolan tillsammans med skådespelarna.

Det var en intim föreställning där publiken satt nära scenen. Efter avslutad föreställning gavs det möjlighet att tillsammans reflektera kring pjäsen och ställa frågor. Läs mer om Månteatern och pjäsen B-Boy här.