Antagning till idrottsklass läsåret 16/17

Representanter från MFF och våra tränare i handboll och innebandy arbetar nu med att besluta vilka spelare som ska erbjudas en plats i idrottsklassen.

Fredag 1/4 kommer brev med beslut att skickas ut till samtliga sökanden.

För de som erbjuds plats i idrottsklassen måste vårdnadshavarna bekräfta om de tackar ja eller nej till erbjuden plats genom att fylla i en bifogad blankett. Finns två vårdnadshavare måste båda underteckna för att eleven ska få börja på Hagalidskolan. Blanketten måste vara Hagalidskolan tillhanda absolut senast fredag 15 april i vecka 15.

De som inte blivit antagna står som reserver om någon tackar nej till erbjuden plats. Meddelande lämnas i så fall under vecka 16.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available