Antagning till idrottsklass läsåret 16/17

Representanter från MFF och våra tränare i handboll och innebandy arbetar nu med att besluta vilka spelare som ska erbjudas en plats i idrottsklassen.

Fredag 1/4 kommer brev med beslut att skickas ut till samtliga sökanden.

För de som erbjuds plats i idrottsklassen måste vårdnadshavarna bekräfta om de tackar ja eller nej till erbjuden plats genom att fylla i en bifogad blankett. Finns två vårdnadshavare måste båda underteckna för att eleven ska få börja på Hagalidskolan. Blanketten måste vara Hagalidskolan tillhanda absolut senast fredag 15 april i vecka 15.

De som inte blivit antagna står som reserver om någon tackar nej till erbjuden plats. Meddelande lämnas i så fall under vecka 16.