Årskurs 7 har tecknat mandalas på bilden

En av våra bildlärare, Margit, berättar: Mandala är ett sanskritord som betyder cirkel. Mandalas har använts i olika andliga traditioner och kulturer som meditationsobjekt och som symboler för helhet och integration.

Vi finner Mandalas framförallt i den Tibetanska och Indiska andliga traditionen (Rangoli) men även i den kristna och indianska. Tibetanska munkar skapar sina mandalas av färgad sand. Processen är komplicerad och tidskrävande. När mandalan är färdig sopar man ihop den som en symbol för tillvarons förgänglighet. C.G.Jung använde Mandalas i sitt psykoterapeutiska arbete och var en av pionjärerna för att introducera Mandalamålningen till västvärlden. Många konstnärer använder Mandalas som ett sätt att uttrycka sin kreativitet. Mandalamålning ingår numera också i skolundervisningen i många delar av världen, då man upptäckt att det hjälper barnen att fokusera och komma till ro.

Nedan kan ni ta del av några av elevernas alster.

IMG_3126 IMG_3125 IMG_3124 IMG_3122 IMG_3121 IMG_3120 IMG_3119 IMG_3116 IMG_3115 IMG_3114 IMG_3113 IMG_3111 IMG_3110 IMG_3109 IMG_3108 IMG_3107 IMG_3106 IMG_3105 IMG_3104 IMG_3103 IMG_3102