Rektorsbrev

Hej alla föräldrar på Hagalidskolan!

Höstlovet närmar sig snabbt. Om tre  veckor kommer ett välbehövligt höstlov i V.44. Våra nior har prao i V.43. Terminen har hittills avlöpt ganska lugnt. De nya sjuorna har acklimatiserat sig och övriga årskurser arbetar på bra inför sina betyg till jul. 

Åk.9 har olika möten om sitt kommande gymnasieval. SYV Viktoria Cavander   har enskilda möten med varje åk.9 elev, föräldrar har fått information mm.

I november åker vi till Lunds gymnasiemässa. Vi tycker att det är viktigt att eleven så tidigt som möjligt sätter upp vilken målbild som finns för val av gymnasieprogram. Det är ett stort och viktigt val att välja rätt program.

Vi kommer att ha Öppet hus den 17 oktober mellan kl.18-20 för blivande elever. Ansökningarna ska vara inne den 18 november för allmänna blivande åk.7 klasser.

Höstterminen avslutas den 21 december. Vårterminen börjar den 11 januari 2017.

Slutligen vill jag  tillönska alla ett riktigt skönt höstlov!

Med vänliga hälsningar

Rektor Kerstin Jacobsson