Trenden är bruten

Efter att de senaste PISA-undersökningarna, nu senast 2012, visat på fallande resultat för svensk skola har nu de svenska 15-åringarnas kunskaper förbättrats enligt det test som genomfördes 2015. Hagalidskolan var den enda skolan i Staffanstorp som deltog och bidrog till det goda resultatet. Vi på Hagalidskolan känner oss stolta över våra elever.

Läsförståelse och matematik är de områden där den största förbättringen finns men även i naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. Låt oss hoppas att den tendensen håller i sig. Tack till alla duktiga lärare och övrig personal här på Hagalidskolan.