Rektorsbrev

Snödroppar foto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneeglocken.jpg

God fortsättning på 2017! Vårterminen har startat bra. Vi ska ha möte med elever och föräldrar till de nya fotbolls-och idrottsklasserna i åk.7 som startar till hösten den 19 jan. kl.18-20 i vår aula.

Vi har många sökande till vår skola, 176 elever som i dagsläget har sökt till oss, och då har ansökningstiden för idrottsklassen ännu inte gått ut för det gör det den 26 jan.

Sportlovet närmar sig med stormsteg i v.8. Terminen har hittills avlöpt lugnt. Alla årskurser arbetar på bra inför sina betyg till juni. De nya lärarna Ann Söderberg, Magnus Lindh och Britt Nilsson är på plats.

Åk.9 har olika möten om sitt kommande gymnasieval den 15 februari. Viktoria Cavander vår SYV har enskilda möten med varje åk.9 elev, föräldrarna har fått information mm. Vi har varit på gymnasiemässan i höstas. Vi tycker att det är viktigt att eleven så tidigt som möjligt sätter upp vilken målbild som finns för val av gymnasieprogram. Det är ett stort och viktigt val inför framtiden att välja rätt program.

Vi kommer att ha utvecklingssamtal för samtliga Hagalidselever under veckorna fram till sportlovet i V.8.

Slutligen vill jag tillönska alla en riktigt god fortsättning på 2017!

Vänligen Kerstin Jacobsson

Rektor för Hagalidskolan