Hagalidselev kom in på Harvard

”Välkommen att studera på Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Vi vill ha dig här!”

Det är med stolthet vi kan konstatera att Louise Estberg, svensk höjdhoppartalang och duktig i skolan kom in på prestigefyllda Harvard Universitet i USA. Mer om Louise kan man läsa på sidan 6 i lokaltidningen ”Spegeln”, nr 6, 2017: http://news.spegeln.se/wp-content/uploads/magazines/spegeln/spg_1mar_2017/mobile/index.html#p=1

Hagalidskolan önskar henne lycka till!