Rektorsbrev

Vårdagjämningen är i antågande och det är plus tio grader ute och våren är på väg. 

Vi har precis haft fortbildningsdag i den här veckan med vårens fortbildning i värderingsverktyg från spsm.

Just nu har en intensiv period startat med nationella prov i årskurs 9 i svenska, engelska, matematik, ett SO ämne samt ett NO ämne. Det tar mycket tid och är både intressant och arbetsamt för elever och lärare.

Vi håller också på med finslipningen av tjänstefördelningen till nästa läsår 2017/2018. Vi kommer att ta in ca 150 nya åk.7 elever till hösten varav fem är allmänna klasser och en klass med idrottsinriktning.

Studievägledning.

Vår syv Viktoria Cavander hjälper er och era ungdomar med det viktiga gymnasievalet. Vad vill eleven med sina studier eller vad vill eleven göra i framtiden? Dessa frågor ställer Studie och -yrkesvägledaren ofta. 

Syv hjälper eleverna att formulera mål och hitta möjliga vägar att nå dit. Vår övertygelse är att motivationen för studierna ökar om eleven har ett mål framför sig samtidigt som motivationen hjälper eleven att lyckas i studierna. 

Syvsamtalen ska vara vägledande och visa på olika utbildningsvägar för denne. Syv är också en person som hjälper eleverna att komma fram till rätt val tillsammans med elev och förälder. Syv är dessutom behjälplig med vilka konsekvenser valen inom skolan kan få. Te.x konsekvenserna av val till gymnasieprogram, inriktning, valbara kurser och individuella val, när det gäller elevens framtida studier på gymnasium och universitet. 

Ni är alltid välkommen till vår syv för att boka en tid för vägledning. Hon kommer att genomföra samtal med alla åk.8 elever innan praon som är v.19 och v.20. Påsklovet kommer i v.15. 

Elevernas lärande i en trygg miljö är viktig. Nyfikenhet, inspiration, kommunikation och vilja till förändring är vår styrka. 

Besök gärna vår egen hemsida på www.staffanstorp.se/hagalidskolan samt V-klass.

Kerstin Jacobsson

Rektor för Hagalidskolan

2017.03.13