Hagalidskolans Tanzaniaprojekt

Höstterminen 2002 startades på Hagalidskolan ett biståndsprojekt vars syfte är att stötta elever på en skola i Nzega district i Tanzania. Sedan 2006 är det Mwamala Secondary School som är vår vänskola.

Secondary school motsvarar åk 8-9 t.o.m. gymnasiet. Under alla år har vi en gång per läsår haft en Tanzaniadag då eleverna har fått skaffa ett jobb. De intjänade pengarna har oavkortat gått till vänskoleprojektet. Skolan har utrustats med solceller, läroböcker, en djup brunn med pump, utrustning till övernattning på skolan (för elever som bor långt borta) m.m. Tidigare betalade vi även skolavgifter för de allra fattigaste eleverna. Sedan förra året, 2016, är skolavgifterna slopade, men fortfarande kan elever behöva hjälp till skoluniform, skrivmateriel och provavgifter.

Flickorna är i en utsatt situation i Tanzania. Många föräldrar tycker att det är onödigt att flickorna ska få utbildning eftersom de ändå ”bara ska giftas bort”. Därför är det viktigt att uppmärksamma flickornas situation och förbättra deras förutsättningar att lyckas i skolan. 

Hösten 2016 fick vänskolan besök av en lärare från Hagalidskolan. Då fick varje flicka på Mwamala Secondary School en trosa – trosor är också en bristvara. Trosorna hade skänkts av elever och föräldrar på Hagalidskolan. Glädjen bland flickorna när de fick välja bland alla fina trosor var stor.

Foto: Gunilla Lundahl

Ett stort problem för flickorna är att de inte kan gå i skolan när de har mens. Det finns inte tillgång till bra mensskydd. I samarbete med Tandalaföreningen har flickorna fått utbildning i att sy tygbindor som kan tvättas och återanvändas. Med bra mensskydd kan flickorna gå i skolan. Det är inte lätt att byta mensskydd på ett trångt utedass utan vatten. Därför behövs ett bra utrymme där flickorna kan sköta sin hygien under menstruationen. Under vårterminens Tanzaniadagar vill vi därför satsa på att samla in pengar till ett hygienrum (litet hygienhus) där flickorna kan byta mensskydd och tvätta av sig. Detta hus kommer att kosta omkring 25 000 kr. Skolan har lovat att själva försöka samla in 5 000 kr. Resten hoppas vi att Hagalidskolans elever kan arbeta ihop. Därför har vi ständigt en insamling i cafeterian samt samlar in pantflaskor.

I år ska vi genomföra Tanzaniaarbetsdagarna i slutet av vårterminen. Mer information kommer senare.

Fakta om Tanzania

Tanzania är ett av världens fattigaste länder.

Enligt senaste folkräkningen, 2015, har landet 53 miljoner invånare.

Medellivslängden 2014 var 65 år, vilket kan jämföras med Sverige där medellivslängden är ca 81 år.

Endast drygt hälften av befolkningen har tillgång till rent, friskt vatten.

Officiellt språk är swahili. Men en växande andel talar även engelska eftersom undervisningen i gymnasieskolorna sker på engelska. Utöver dessa språk talas mer än hundra olika stamspråk.

Hälsningar

Tanzaniagruppen

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available