Rektorsbrev

Sommartiden har inträtt och påsklovet har passerat utan större värme. Vi planerar för fullt nästa läsår med kalendarium, tjänstefördelning och annons i Ma-No samt Hk-Id.

Hej!

Jag räknar med att tjänstetillsättningarna blir klara i maj. Det är alltid givande att rekrytera personer till den kompetenta lärarkår vi redan har, men det tar mycket tid och det är viktigt att vi får in erfarna personer.

Våra åttor kommer att ha prao under två veckorna vecka 19 och vecka 20. Prao är ett uppskattat inslag i vår skolvardag.

Niorna har en intensiv period med nationella prov i ämnena svenska, fysik, engelska, matematik och religion i år. Detta tar mycket tid och är intressant och arbetsamt för elever och lärare.

Vi håller också på med finslipningen av tjänstefördelningen till nästa läsår. Vi hade 200 sökande till våra platser men ett åttiotal elever kommer tyvärr inte in på grund av det höga söktrycket till Hagalidskolan.

Från och med vecka 24 den 12 juni kommer alla vårdnadshavare, elever och personal att få svara på en Qualisenkät om skolan. Den pågår till och med den 19 juni i vecka 25.

Nu väntar nio härliga vårveckor innan sommarlovet börjar den 15 juni.

Jag har fått en tjänst som verksamhetschef i Vellinge kommun från och med den 7 augusti. Jag tackar för de här sju åren på Hagalidskolan och önskar alla lycka till framöver!

Vänligen Kerstin Jacobsson Rektor för Hagalidskolan.