Välkommen på öppet hus

Alla intresserade föräldrar och elever hälsas hjärtligt välkomna onsdagen den 29 november då Hagalidskolan har öppet hus med informationsmöte.

Kl 18.00 – 18:45 allmän information i aulan
Kl 18.45 – 19:30 information i aulan om idrottsprofil
Kl 18.45 – 20.00 rundvandring samt möjlig frågestund med personal och elever.
 

ANSÖKAN TILL ALLMÄN KLASS

Vårdnadshavare vars barn går i skolan och/eller är folkbokförda i Staffanstorps kommun ansöker till blivande åk 7 digitalt under perioden 10-20/1 2018. På Barn- och utbildning finns mer information om hur bl a skolvalet går till.

Vårdnadshavare vars barn är folkbokförda och går i skolan i annan kommun men som vill börja på Hagalidskolan måste kontakta Anne Björcke eller Gustav Hultqvist på Barn- och utbildning för tillgång till digital ansökan.

Anne Björcke
Avdelningschef service och administration
anne.bjorcke@staffanstorp.se
046-251288
0709-351288

eller

Gustav Hultqvist
Utbildningssamordnare
gustav.hultqvist@staffanstorp.se
046-25 12 92

ANSÖKAN TILL IDROTTSKLASS BLIV ÅK 7 LÅ 18/19

Ansökningsblankett finns på vår hemsida.
Ansökningsblanketten måste vara Hagalidskolan tillhanda senast 20/1-2018. Blanketten skickas till:
Hagalidskolan, 245 80 Staffanstorp
Observera att man först måste ansöka till idrottsklass för att få provspela.

Fotboll:
Ansvarig för MFF-akademin:
Alexander Ekström
alexander.ekstrom@staffanstorp.se
Tel 0708-463307

Provspel i fotboll: fredag 16/3 mellan 13.00-15.00.

Handboll
Ansvarig för handbollen:
Anders Törnqvist
anders.tornqvist@staffanstorp.se

INNEBANDY
Ansvarig för innebandy
Tony Taijala
tony.Taijala@staffanstorp.se

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available