Beslut gällande ansökan till idrottsklass på  Hagalidskolan åk 7 läsåret 2019/2020

Hagalidskolan har nu i samarbete med representanter från de olika idrotterna tagit beslut vilka elever som ska erbjudas plats i idrottsklasserna. Måndag den 18 mars skickas brev ut till samtliga sökande till idrottsklass med besked om de blivit antagna eller ej.

Om ni vill tacka nej till erbjuden plats ber vi er meddela oss senast måndag den 25 mars så platsen kan gå till annan sökande. I annat fall förutsätter vi att ni tackar ja till platsen.

De som inte har blivit antagna till idrottsklass står som reserv under 2019 om någon tackar nej. Vill ni stå kvar efter 2019 måste ni kontakta skolan. Om någon tackar nej till erbjuden plats konsulterar Hagalidskolan representanterna innan beslut fattas om vem som ska erbjudas platsen