Trygghetsdagen 2019

Stort tack till Säkerhetsenheten i Staffanstorp för en väl planerad Trygghetsdag, både pedagoger och elever var mycket nöjda med dagen.

Trygghetsdagen är resultatet av kommunens olika verksamheter samt externa aktörer samarbete för att gemensamt skapa ett ”Tryggare Staffanstorp”. Årets aktörer jobbar samtliga för att vi alla ska få ett tryggare och bättre samhälle.

Målet med dagen är att eleverna ska få lära känna människan bakom uniformen samt lära sig att hantera diverse kriser och olyckor som kan ske i vardagen.

Dagen var fyllde med föreläsningar alternerat med praktiska övningar från bland annat Räddningstjänsten Staffanstorp/Lomma, Socionom i skola, Svenska kyrkan, Fenix, Polisen, Säkerhetsenheten, Ung i Staffanstorp, SOS-Alarm etc.