Safer Internet day

Internet har blivit vår moderna tids mötesplats med världen, den har öppnat nya möjligheter att samarbeta utanför skolans väggar, att utvecklas och att bygga broar mellan olika kulturer.

Safer Internet Day uppmärksammas på skolor runt om i världen under sloganen ”Together for a better internet”. Det är ett EU-initiativ och syftet med det är att öka kunskap och information om barn och ungas närvaro på Internet samt att utbilda inom säkerhet på nätet, ett ämne som vi behöver rusta oss själva och våra elever kring.

I år har vi tipsat pedagogerna på alla skolorna i Staffanstorp om Safer Internet Day, 11 februari 2020. Dagen uppmärksammandes på Hagalidskolan genom diskussioner kring delning an information eller att sprida rykten på internet. Vi har sett några korta filmer relevanta i sammanhanget och eleverna har får skatta sig själva kring hur man är på internet.

Även vi, vuxna, måste lära oss själva mer om det vi inte kan om Internet för att bidra till en positiv och konstruktiv diskussion kring ungdomarnas nätanvändning. Låt gärna era ungdomar berätta vad de gör på nätet, de är experter. Lär dig redan idag något nytt om digitala medier. Här finns en länk till Statens medieråd, med snabba guider om de mest använda medieplattformarna idag: Digitala medier på föräldriska.