Välkommen på Öppet hus för akademiklasser för blivande årskurs 7 läsåret 22

Här kommer en inbjudan för er som är nyfikna att ansöka till våra idrottsklasser.

17 november
18:00 Information i aulan om våra idrottsklasser

Läs mer