Orientering i Skrylle

Tack vara Sparbanksstiftelsen Finn generösa bidrag på 23 000 kr hade vi möjlighet att köpa in utrustning till att håva och utforska vilka djur och växter som finns i och kring vattendrag.

Läs mer