Elevråd

Elevråd

Eleverna på skolan företräds av elevrådet. I vårt elevråd sitter elever från varje klass. Elevrådsordförande är alltid en elev från årskurs nio. Utöver eleverna är även Johan Svensson  (rektor) och Linda Sandgren (elevrådsstödjare) med.

Elevrådet träffas en gång i månaden för att gå igenom vad som tagits upp på klassråden och för att tillvarata alla elevers intressen. Elevrådet arbetar tillsammans för en skola med bra miljö där både elever och personal trivs. Styrelsen i elevrådet har en egen budget, som används till elevsocial verksamhet. De har även ett eget pris som delas ut under Hagalidbucklan.

Protokoll från elevrådet
2011 2012 2013 2014 2015
20111121 20121205 20131216 20140120 20150113
20111021 20121106 20131105 20140211 20150215
20110913 20121008 20131003 20140314 20150410
20120604 20130916 20140409 20150504
20120307 20130520 20140515 20150914
20120131 20130404 20140915 20151006
20120131 20130304 20141007 20151105
20120131 20130129 20141105 20151211
20141218

2016                               2017

20160126                  20170213

20160302                  20170419

20160908                  20170509

20160928

 

2018

20180116

20180214

20180830

20181005

 

2019

20190205

20190305

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available