Elevråd

Elevråd

Eleverna på skolan företräds av elevrådet. I vårt elevråd sitter elever från varje klass. Elevrådsordförande är alltid en elev från årskurs nio. Utöver eleverna är även Johan Svensson  (rektor) och Linda Sandgren (elevrådsstödjare) med.

Elevrådet träffas en gång i månaden för att gå igenom vad som tagits upp på klassråden och för att tillvarata alla elevers intressen. Elevrådet arbetar tillsammans för en skola med bra miljö där både elever och personal trivs. Styrelsen i elevrådet har en egen budget, som används till elevsocial verksamhet. De har även ett eget pris som delas ut under Hagalidbucklan.

Protokoll från elevrådet
2011 2012 2013 2014 2015
20111121 20121205 20131216 20140120 20150113
20111021 20121106 20131105 20140211 20150215
20110913 20121008 20131003 20140314 20150410
20120604 20130916 20140409 20150504
20120307 20130520 20140515 20150914
20120131 20130404 20140915 20151006
20120131 20130304 20141007 20151105
20120131 20130129 20141105 20151211
20141218
Protokoll från elevrådet
2016 2017 2018 2019 2020
20160126    20170213 20180116 20190205
20160302    20170419 20180214 20190305
20160908      20170509 20180830 20190904
20160928 20181005 20191112

 

Hoppa till navigering