Årskurs 7

Utvecklingsledare i årskurs 7

Yvonne Johansson, lärare i idrott

046-25 13 62

Anmälan om sjukfrånvaro eller hälsobesök

Frånvaron måste anmälas innan kl 8.00 av vårdnadshavaren så skolan har informationen innan lektionerna börjar.

Du kan anmäla på två sätt:

Ring 010-888 70 50

  1. Språkval. Tryck 9 för engelska eller vänta kvar för svenska.
  2. Tryck elevens personnummer, 10 siffror, avsluta med #
  3. Vårdnadshavaren uppmanas trycka sitt personnummer, 10 siffror, avsluta med #

Du kan anmäla för hela dagen men även del av dag om ditt barn blir sjukt under dagen eller har t ex ett läkarbesök.

Del av dag,

  1. Tryck 5
  2. Tryck starttid, 4 siffror. Exempel: 1000 anger start kl 10.00.
  3. Tryck sluttid, 4 siffror. Exempel: 1300 anger slut kl 13.00.
  4. Bekräftelse och samtalet avslutas.

Hel dag

  1. Tryck 1
  2. Bekräftelse och samtalet avslutas.

Du måste sjukanmäla för varje dag. Bekräftelse skickas via mail eller sms till vårdnadshavarna.

  1. Logga in på vklass.se. Registrera frånvaron.Vklass är inställt så att du som vårdnadshavare kan registrera giltig frånvaro 0 timmar bakåt i tiden och 48 timmar framåt.

Ansökan om ledighet

Ledighet som avser 1-10 dagar för enskild angelägenhet eller synnerliga skäl ansöks om digitalt via Vklass. Vårdnadshavarna får sedan besked om ledigheten beviljats eller ej. Vi vill påminna om att eleven går miste om garanterad undervisningstid under ledigheten.

Hoppa till navigering