Elevhälsan skolsköterska

Elevhälsans Medicinska Insats, 

Består av skolsköterska Marie Wilson och skolläkare.

Elevhälsan Medicinska Insats arbetar enbart förebyggande och hälsofrämjande. Bl.a genom Hälsobesök i åk 8 som är ett samtal med eleven om skolsituation, inlärning, eventuella hälsoproblem, trivsel, kamratrelationer, stress, sömn, kost, fysisk aktivitet och arbetsmiljö.

Vi samtalar om tobak, alkohol och narkotika, pubertet, sexualitet, framtidsplaner, PRAO och andra frågor som är aktuella för en tonåring.

Undersökning av längd, vikt och rygg.

I åk 8 erbjuds även vaccination mot Stelkramp-Difteri-Kikhosta, enligt Svenska Barnvaccinationsprogrammet.

Vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagen, vilket betyder att vi har tystnadsplikt.

Skolsköterskan nås på:

Telefon: 046-25 13 66

Mail:Marie.Wilson@Staffanstorp.se

Mer information om elevhälsans medicinska insats finner ni på resurscentrums hemsida.

Marie Wilson

Skolsköterska

Hoppa till navigering