Socionom i skola

Socionomerna i skolan är anställda av Förebyggande enheten och finns som en resurs på skolorna. Jag heter Sanna Haddadi och är socionom i skola på Hagalidskolan.

Du som elev

När du behöver någon att prata med som finns där och lyssnar på dig. Det finns inget som är rätt eller fel att prata med mig om. Ofta handlar samtalen med elever om familjen, kompisar, kärlek, mobbning, självförtroende, ensamhet, sexualitet, om du känner dig ledsen eller funderar på vem du är.

Om du vill få kontakt med mig så kan du komma förbi mitt rum på skolan, lägga en lapp i min brevlåda eller maila mig.

Du som förälder

Om du känner oro för ditt barn/ungdom, behöver stöd i din föräldraroll eller hjälp i samarbetet med skolan. Jag är anställd av socialtjänsten och kan vara länken till ytterligare hjälp från t ex socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatri.

Du som skolpersonal

Jag stöttar och vägleder i vårt gemensamma elevvårdande arbete. Vi kan alltid diskutera elev/grupp/klass och se om vi gemensamt kan hitta en lösning. Konsultation ges även vid misstanke om att en elev far illa. Rådgivning kan ges vid skolpersonals anmälan till socialtjänsten.

Jag har tystnadsplikt

Det betyder att det som du berättar för mig får jag inte föra vidare.

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten finns inskriven i socialtjänstlagen. Det innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om dem i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

Jag kan nås på telefon 046-25 13 55 eller 0709-35 13 77.
Ni kan också maila mig.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available