Välkomna till Summercamp 2014

Välkomna till Summercamp 2014! Under tre veckor i sommar har elever i åk 5, 6, 7 och 8 möjlighet att i lugn och ro få hjälp och stöd i ämnena svenska, SVA, engelska och […]

Läs mer

Vattenhallens sommarskola

Nu har informationen om Vattenhallens sommarskolor för sommaren 2014 kommit ut på vår hemsida. Där kan du läsa om de olika skolorna och deras innehåll. Anmälningsformuläret ligger också ute och det går bra att […]

Läs mer

Sommarskola för elever i blivande åk 8 och 9

För elever i blivande åk 8 och 9 på Centralskolan och Hagalidskolan hålls en gemensam sommarskola vecka 32 (5-9/8). Anmälan görs senast måndagen den 27/5

Läs mer